Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Het besluit van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) om klager niet toe te laten tot de volgende fase van een selectieprocedure