Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

De behandeling door de Commissie van een klacht over staatssteun met betrekking tot het gebouw de “Elbtoren” in Hamburg

Řešení stížnosti týkající se státní podpory ohledně budovy „Elbtower“ v Hamburgu ze strany Komise.