Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (EASA) nespēja atbildēt uz informācijas pieprasījumiem par to, kā tā interpretē ierobežojumus, kas Krievijai noteikti pēc iebrukuma Ukrainā