Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston (EASA) vastaamatta jättäminen tietopyyntöihin siitä, miten se tulkitsee Venäjää vastaan määrättyjä rajoituksia Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen johdosta