Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Euroopan komission vastaamatta jättäminen pyyntöön saada palautetta ihmiskaupan uhreille annettavaa psykologista tukea koskevan ehdotuksen hylkäämisen jälkeen