Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Липса на отговор от страна на Европейската комисия на искане за обратна информация след отхвърлянето на предложение за психологическа подкрепа за жертвите на трафик на хора