• Een klacht indienen
 • Informatie aanvragen
60th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Het team van de Ombudsman

Het team van de Ombudsman

Om zijn tweeledige taak, te weten de afhandeling van klachten in alle 24 talen van het Verdrag en de bewustmaking van het recht een klacht in te dienen, naar behoren te kunnen uitvoeren, heeft de Ombudsman de beschikking over goed gekwalificeerde, meertalige medewerkers Dit gedeelte bevat een volledige lijst van de medewerkers en hun functies.

Europese Ombudsman

Kabinet Europese Ombudsman

Het team van het kabinet is persoonlijk verantwoording schuldig aan de ombudsvrouw en staat onder haar directe gezag. Het adviseert de ombudsvrouw en helpt haar bij de realisatie van haar visie, strategie en doelen.
Leden van het kabinet kunnen de ombudsvrouw op haar verzoek vergezellen op dienstreizen en haar, wanneer hun dit wordt gevraagd, helpen bij het opstellen van toespraken, presentaties of rapporten.
 • Aidan O'Sullivan
  Hoofd van het Kabinet
  Draagt de algehele verantwoordelijkheid voor de strategie van de Ombudsman en de interinstitutionele betrekkingen, waaronder die met het Europees Parlement, en geeft leiding aan het Kabinet. Draagt samen met het Secretariaat-generaal zorg voor de implementatie van de strategie. Adviseert de Ombudsman over communicatie en doelgroepactiviteiten.
 • Fintan Butler
  Senior adviseur
  Adviseert de Ombudsman inzake onderzoeken, onderzoeksprocessen en aanverwante zaken.
 • Graham Smith
  Senior adviseur
  Senior adviseur van de ombudsvrouw en verantwoordelijk voor toegang tot documenten, klachtenbehandelingsprocessen en -uitkomsten. Vertegenwoordigt de ombudsvrouw als spreker op congressen en evenementen.
 • Silvia Bartolucci
  Persoonlijk assistent
  Beheert de agenda van de Ombudsman en regelt haar dienstreizen en vergaderingen.
 • Frederik Hafen
  Beleidsmedewerker
  Verantwoordelijk voor de dagelijkse betrekkingen met het Europees Parlement, bijvoorbeeld met de Commissie verzoekschriften. Assisteert bij de interne en externe uitvoering van de strategie van de ombudsvrouw, zoals de voorbereiding van briefings van de ombudsvrouw.
 • Caroline Moen
  Kabinetmedewerker
  Belast met de agenda van de Ombudsman; handelt alle inkomende correspondentie van de Ombudsman af, alsook uitnodigingen; beheert het digitale archief van het kabinet; onderhoudt de intranetsite van de Ombudsman. Verantwoordelijk voor specifiek toegewezen administratieve taken.

Secretariaat-generaal

Het secretariaat-generaal is verantwoordelijk voor het algemene beheer van het bureau en voor de algemene coördinatie en uitvoering van de strategie van de ombudsvrouw.
 • - Vacant -
  Secretaris-generaal
 • Peter Dyrberg
  Administrateur die de secretaris-generaal adviseert over onderzoekskwesties
 • Murielle Richardson
  Administrateur die de secretaris-generaal adviseert over personele middelen en de beheercyclus

Eenheid Communicatie

De eenheid Communicatie is verantwoordelijk voor het informeren van het algemene publiek, de voornaamste doelgroepen en andere belanghebbenden over de onderzoeken en strategische werkzaamheden van de ombudsvrouw en haar betrokkenheid bij de relevante debatten en beleidsontwikkelingen in de EU.
De eenheid is verantwoordelijk voor algemene strategische communicatietaken, zoals de coördinatie van het Europees netwerk van ombudsmannen.
 • Gundi Gadesmann
  Hoofd eenheid Communicatie
 • Sylvie Debout
  Assistente Publicaties
 • Elena Kindyni
  Medewerker digitale communicatie
 • Audrey Lemonnier
  Assistent communicatie
 • Jean Lusweti
  Schrijver en assistent communicatie
 • Honor Mahony
  Persvoorlichter
 • Carolina Marín Vargas
  Assistent communicatie
 • Richard More O'Ferrall
  Medewerker communicatie
 • Marina Ramazanova
  Assistent communicatie
 • Gabrielle Sheridan
  Assistent communicatie
 • Christelle Therouse
  Assistent communicatie

Eenheid 1 - ICT en onderzoeken

Eenheid 1 voert onderzoeken uit naar mogelijke gevallen van wanbeheer, met als doel oplossingen te vinden die corresponderen met de strategische doelstellingen en prioriteiten van de ombudsvrouw.
Eenheid 1 beheert ook ICT-ondersteuning en -oplossingen voor het bureau van de Ombudsman, houdt zich bezig met het Europees netwerk van ombudsmannen en verzorgt de coördinatie met andere internationale organisaties.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Hoofd eenheid 1 - ICT en onderzoeken
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Administratief assistent
 • Maria Depasquale
  Hoofdjurist
 • Inga Jasmontaitė
  Administratief assistente
 • Tereza Mandjukova
  Dossierbeheerster
 • Maria Moustakali
  Dossierbeheerster
 • Josef Nejedlý
  Juridisch medewerker
 • Jakub Pawlowicz
  Juridisch medewerker
 • Eija Salonen
  Juridisch medewerkster
 • Francesca Gennari
  Stagiair
Sector Informatie- en communicatietechnologieën
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Hoofd sector Informatie- en communicatietechnologieën
 • Kevin Crespo Gao
  Ondersteuning informatietechnologie
 • Massimo Ezzy
  Medewerker informatietechnologie - systeemontwikkelaar
 • Gaël Lambert
  Medewerker informatietechnologie - LSA
 • Denis Nikolov
  Stagiair webontwikkelaar

Eenheid 2 – Coördinatie van onderzoeken van algemeen belang

Onderzoekseenheid 2 coördineert onderzoeken die de ombudsvrouw van bijzonder algemeen belang acht en beheert de versnelde procedure voor zaken betreffende de toegang van het publiek tot documenten.
 • Fergal Ó Regan
  Hoofd Coördinatie van onderzoeken van algemeen belang – eenheid 2
 • Tessa Harris Hess
  Dossierbeheerster
 • Catherine Vaudé
  Administratief assistente
 • Elke Winter-Mes
  Dossierbeheerster
 • Una Kadunić
  Stagiair

Eenheid 3 - Onderzoeken

De voornaamste taak van eenheid 3 - ICT en onderzoeken is mogelijke gevallen van wanbeheer te onderzoeken, met het doel oplossingen te vinden die corresponderen met de strategische doelstellingen en prioriteiten van de ombudsvrouw.
 • Lambros Papadias
  Hoofd eenheid 3 - Onderzoeken
 • Antonios Antoniadis
  Hoofdjurist
 • Celien Coltura
  Dossierbeheerster
 • Madeleine Healy
  Dossierbeheerster
 • Patricia López Martín
  Juridisch medewerkster
 • Erika Murányi
  Administratief assistente
 • Silvia Ticau
  Dossierbeheerder
 • Diana Riochet
  Juridisch medewerkster
 • José Campos Navarro
  Stagiair
 • Tania Isacu
  Stagiair

Eenheid 4 - Onderzoeken

De voornaamste taak van eenheid 4 - ICT en onderzoeken is mogelijke gevallen van wanbeheer te onderzoeken, met het doel oplossingen te vinden die corresponderen met de strategische doelstellingen en prioriteiten van de ombudsvrouw.
 • Tina Nilsson
  Hoofd eenheid 4 - Onderzoeken
 • Evelyne Coudière
  Administratief assistente
 • Nastasja Fuxa
  Juridisch medewerkster
 • Laura Massocchi
  Dossierbeheerster
 • Angela Marcos Figueruelo
  Juridisch medewerkster
 • Konstantinos Tsaklidis
  Dossierbeheerder
 • Michaela Gehring
  Stagiair
 • Sandra Karlsson
  Stagiair

Eenheid 5 - Procesbeheer en onderzoeken

Eenheid 5 behandelt klachten en voert onderzoeken uit naar mogelijke gevallen van wanbeheer, met als doel oplossingen te vinden die corresponderen met de strategische doelstellingen en prioriteiten van de ombudsvrouw.
Eenheid 5 verzorgt ook de registratie en het procesbeheer van het werk aan zaken en recordmanagement; ook behandelt zij verzoeken om toegang tot documenten.
 • Peter Bonnor
  Hoofd Procesbeheer en onderzoeken – eenheid 5 – Transparantiefunctionaris
 • Christophe Bauer
  Assistent van eenheidshoofd - Dossierbeheerprocessen
 • Séverine Beyer
  Assistent documentbeheer
 • Ana Bismarque Gaspar
  Assistent documentbeheer
 • Juliano Franco
  Hoofdjurist
 • Oualiba Makhloufia
  Assistente van eenheidshoofd – Documentbeheer, vrijheid van informatie
 • Aude Perrot
  Dossierbeheerster
 • Michael Weiskorn
  Assistent documentbeheer - Vrijheid van informatie
 • Caroline Zinck
  Assistent documentbeheer
 • Marta Barzagli
  Stagiair

Eenheid Strategische onderzoeken

De taak van de eenheid Strategische onderzoeken bestaat erin stelselmatige verbeteringen in het bestuur van de EU te bevorderen, hoofdzakelijk door onderzoeken op eigen initiatief in te stellen en te leiden en contacten te onderhouden met de instellingen, organen en bureaus overeenkomstig de doelstellingen in de Strategie van de Europese Ombudsvrouw "Op weg naar 2019" en de prioriteiten in het jaarlijkse beheerplan.
 • Rosita Hickey
  Hoofd eenheid Strategische onderzoeken
 • Elpida Apostolidou
  Juridisch assistent
 • Tanja Ehnert
  Dossierbeheerster
 • Koen Roovers
  Dossierbeheerder
 • Maximillian Kemp
  Stagiair

Eenheid Personeel, Administratie en Begroting

De eenheid Personeel, administratie en begroting is verantwoordelijk voor alle administratieve aangelegenheden die verband houden met de gebouwen, apparatuur, medewerkers, begroting en financiën van de instelling. De taak van de eenheid bestaat erin de ombudsvrouw te assisteren door ervoor te zorgen dat de instelling hooggekwalificeerd personeel heeft, uitstekende arbeidsomstandigheden biedt en de strengste efficiëntie- en integriteitsnormen hanteert bij het gebruik van publieke middelen.
 • Alessandro Del Bon
  Hoofd van de Eenheid Personeel, Administratie en Begroting
Sector Begroting
 • Véronique Vandaele
  Hoofd van de sector Begroting
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Secretariële ondersteuning eenheidshoofd - medewerker financiële ondersteuning
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Financieel assistent
 • Stéphanie Maraj
  Financieel assistente
 • Emese Szentes
  Financieel assistente
Sector Personeelszaken
 • Zina Assimakopoulou
  Hoofd van de sector Personeelszaken
 • Rachel Doell
  Administratief assistente
 • Henri Finckbohner
  Chauffeur - Administratieve ondersteuning
 • Giovanna Fragapane
  Administratief assistente
 • Marjorie Fuchs
  Administrateur
 • Isgouhi Krikorian
  Administratief assistente
 • Charles Mebs
  Administratief assistent
 • Félicia Voltzenlogel
  Assistent personeelszaken

Functionaris voor gegevensbescherming

 • Juliano Franco
  Functionaris voor gegevensbescherming
 • Elpida Apostolidou
  Assistent van de functionaris voor gegevensbescherming