• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen
60th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Toegang tot mijn online account

Aanwerving

Procedure

Vacatures voor vaste posten bij het secretariaat van de Europese Ombudsman worden opgevuld via interne overplaatsing of via bevordering, overplaatsing of detachering van ambtenaren van andere instellingen of organen van de Europese Unie, of door werving aan de hand van reservelijsten, opgesteld na door het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) of een andere EU-instelling of -orgaan georganiseerde algemene vergelijkende onderzoeken.

Vacatures voor tijdelijke functies worden intern bekengemaakt om de loopbaanontwikkeling van het bestaande personeel te bevorderen, of op de website van de Europese Ombudsman. De Ombudsman stelt de overige EU-instellingen normaliter op de hoogte van dergelijke vacatures. Voor profielen die met grotere regelmaat nodig zijn, kan de Ombudsman beslissen om permanente oproepen te publiceren met het oog op het samenstellen van een groep kandidaten die, wanneer dit nodig is, zullen worden uitgenodigd voor tests en sollicitatiegesprekken.

Kandidaten die een of meer selectieprocedures met succes hebben doorlopen en die met name belangstelling hebben om te werken bij het Bureau van de Europese Ombudsman wordt verzocht hun belangstelling kenbaar te maken door de referentie van de selectieprocedure te zenden aan de Eenheid Personeel, Administratie en Begroting van de Ombudsman.

Vacature

De volgende vacatures worden voor het ogenblik bekend gemaakt door het Bureau van de Europese Ombudsman:

beschikbare talen :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Solliciteren
beschikbare talen :  en

Recruitment of Secretary General in the Ombudsman's Office at grade AD 15/16

The Secretary General is responsible for the overall management of the office to enable the implementation of the Ombudsman's strategy. The Secretary General reports directly to the Ombudsman and leads the management team. S/he works closely with the Ombudsman's cabinet and represents the office externally where appropriate.

The Secretary General in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

beschikbare talen :  en

Case Handler AD 5/7 in the Office of the European Ombudsman

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

De uiterste datum voor het indienen van sollicitaties is verstreken

Externe links

Het Europees Bureau voor Personeelsselectie Office (EPSO) - Het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) is opgericht op 26 juli 2002. Het heeft tot taak algemene vergelijkende onderzoeken te organiseren om hooggekwalificeerd personeel te werven voor alle instellingen van de Europese Unie, te weten het Europees Parlement, de Raad, de Europese Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Economische en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Ombudsman. EPSO is volledig operationeel sinds 1 januari 2003.

Stages

Regels

De Ombudsman biedt twee keer per jaar stages aan die voornamelijk zijn bedoeld voor mensen met een universitair of gelijkwaardig diploma. De stages vinden plaats in Straatsburg of in Brussel, al naargelang de behoeften van het Bureau. Ze gaan elk jaar op 1 september en 1 januari van start.

Stagiairs bij het Bureau van de Ombudsman moeten een zeer goede kennis van het Engels hebben. Sollicitaties moeten daarom in het Engels worden ingediend. Om dezelfde reden zijn documenten betreffende stageaanvragen alleen in het Engels beschikbaar.

beschikbare talen :  en

Traineeship 2018/2019

The European Ombudsman is currently looking for Trainees on the field of:

  • Stream i: Political science, European studies, International relations, European public administration, Human resources;
  • Stream ii: Law;
  • Stream iii: Audit, Economics.

Starting date: 1 September 2018 and 1 January 2019

Deadline for applications : 31 March 2018

Solliciteren

Externe links