• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen
 Openbare raadpleging inzake de strategie van de Europese Ombudsman Op weg naar 201960th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Aanwerving

Toegang tot mijn online account

Procedure

Vacatures voor vaste posten bij het secretariaat van de Europese Ombudsman worden opgevuld via interne overplaatsing of via bevordering, overplaatsing of detachering van ambtenaren van andere instellingen of organen van de Europese Unie, of door werving aan de hand van reservelijsten, opgesteld na door het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) of een andere EU-instelling of -orgaan georganiseerde algemene vergelijkende onderzoeken.

Voor vacatures voor tijdelijke posten worden in eerste instantie de lijsten geraadpleegd die voor bepaalde vakgebieden door EPSO of een EU-instelling of -orgaan zijn opgesteld om de Europese instellingen arbeidscontractanten te verschaffen. Posten die niet kunnen worden opgevuld via een door EPSO beschikbaar gestelde lijst worden bekendgemaakt op de website van het Bureau van de Europese Ombudsman. De Ombudsman stelt de overige communautaire instellingen normaliter op de hoogte van dergelijke vacatures.

Eenieder die belangstelling heeft om voor het Bureau van de Europese Ombudsman te werken, wordt aangeraden de EPSO-website regelmatig te raadplegen; hier kan men alle noodzakelijke informatie vinden over toekomstige selectieprocedures.

Kandidaten die een of meer selectieprocedures met succes hebben doorlopen en die met name belangstelling hebben om te werken bij het Bureau van de Europese Ombudsman wordt verzocht hun belangstelling kenbaar te maken door de referentie van de selectieprocedure te zenden aan de Eenheid Personeel, Administratie en Begroting van de Ombudsman.

Vacature

De volgende vacatures worden voor het ogenblik bekend gemaakt door het Bureau van de Europese Ombudsman:

beschikbare talen :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

De uiterste datum voor het indienen van sollicitaties is verstreken

beschikbare talen :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Solliciteren
beschikbare talen :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Externe links

Het Europees Bureau voor Personeelsselectie Office (EPSO) - Het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO) is opgericht op 26 juli 2002. Het heeft tot taak algemene vergelijkende onderzoeken te organiseren om hooggekwalificeerd personeel te werven voor alle instellingen van de Europese Unie, te weten het Europees Parlement, de Raad, de Europese Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Economische en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Ombudsman. EPSO is volledig operationeel sinds 1 januari 2003.

Stages

Regels

De Ombudsman biedt tweemaal per jaar stageplaatsen aan, met name aan houders van een universitair diploma rechten. De stages vinden plaats in Straatsburg of in Brussel, al naargelang de behoeften van het Bureau. Ze gaan elk jaar op 1 september en 1 januari van start.

Stagiairs bij het Bureau van de Ombudsman moeten een zeer goede kennis van het Engels hebben. Sollicitaties moeten daarom in het Engels worden ingediend. Om dezelfde reden zijn documenten betreffende stageaanvragen alleen in het Engels beschikbaar.

Er zijn momenteel geen stageplaatsen beschikbaar.

Externe links