• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen
60th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Andere rechtsmiddelen

Het SOLVIT-netwerk voor het oplossen van grensoverschrijdende problemen in de EU.

Voor informatie over het SOLVIT-netwerk, kunt u terecht op de SOLVIT-website.

De Wegwijzerdienst voor burgers voor problemen op het vlak van de mobiliteit binnen de Europese interne markt.

Voor informatie over de Wegwijzerdienst voor burgers kunt u terecht op de website van de Wegwijzerdienst.

Het Netwerk van Europese Consumenten Centra (ECC-Net) voor advies of hulp bij problemen i.v.m. grensoverschrijdende shopping.

Voor informatie over het Netwerk van Europese Consumenten Centra, gelieve de website van het ECC-Net te consulteren.

De rol van de Commissie om over de toepassing van het gemeenschapsrecht te waken.

Voor informatie over de rol van de Commissie om over de toepassing van het gemeenschapsrecht te waken, kunt u terecht op de website van de Commissie, onder „Toepassing van de EU-wetgeving”.

Een andere EU-aangelegenheid.

Voor algemene informatie over EU-aangelegenheden kunt u terecht bij Europe Direct, hetzij via de website van Europe Direct, hetzij via het volgende nummer*, dat u vanuit de gehele EU gratis kunt bellen: 00800 6 7 8 9 10 11. Of bel het gewone nummer + 32-2-299.96.96 van overal ter wereld (aan het normale tarief).

* Sommige mobiele telefoonoperatoren bieden geen toegang tot 00800-nummers of brengen verbindingen met deze nummers in rekening. Deze gesprekken worden soms ook in rekening gebracht als vanuit een telefooncel of hotel wordt gebeld