• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen
60th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Strategische initiatieven

De hoofdactiviteit van de Ombudsman bestaat erin onderzoeken in te stellen om licht te werpen op vermeende gevallen van wanbeheer bij de instellingen van de EU. De Ombudsman kan er ook voor kiezen zich over strategisch belangrijke onderwerpen te buigen zonder een onderzoek in te stellen. Het doel van deze strategische initiatieven is de instellingen suggesties te doen over belangrijke onderwerpen, de aandacht te vestigen op zaken van algemeen belang en bepaalde kwesties nader te bestuderen alvorens te besluiten of het noodzakelijk is een onderzoek te openen. Wij wijzen u erop dat de strategische onderzoeken en de strategische initiatieven op de vernieuwde website van de Ombudsman zullen worden samengebracht onder de rubriek "Strategisch werk”.

Strategische initiatieven van 2018