• Een klacht indienen
 • Informatie aanvragen
60th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Activiteiten van het Netwerk

beschikbare talen :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Activiteiten van het Netwerk

Leden van het Europees Netwerk van ombudsmannen wisselen onderling informatie uit over EU-recht en beste praktijken via seminars en bijeenkomsten, een periodieke nieuwsbrief, een elektronisch discussieforum en een dagelijkse elektronische nieuwsservice. Ook de bezoeken van de Europese Ombudsman op uitnodiging van de ombudsmannen in de lidstaten zijn voor de ontwikkeling van het Netwerk zeer effectief gebleken.

Seminars voor nationale en regionale ombudsmannen worden om het jaar georganiseerd door de Europese Ombudsman in samenwerking met een collega op nationaal of regionaal niveau. Seminars voor nationale ombudsmannen hebben plaatsgevonden in:

 • Dublin (2013)
 • Kopenhagen (2011)
 • Paphos (2009)
 • Straatsburg (2007)
 • Den Haag (2005)
 • Athene (2003)
 • Brussel (2001)
 • Parijs (1999)
 • Straatsburg (1996)

Seminars voor regionale ombudsmannen hebben plaatsgevonden in:

 • Cardiff (2014)
 • Brussel (2012)
 • Innsbruck (2010)
 • Berlijn (2008)
 • Londen (2006)
 • Valencia (2003)
 • Brussel (2001)
 • Florence (1999)
 • Barcelona (1997)

Contactpersonen, die fungeren als eerste contactpunt voor het Netwerk op nationaal niveau, komen eveneens één keer in de twee jaar bijeen in Straatsburg.

De Europese ombudsmannen — Nieuwsbrief vormt een waardevol instrument voor leden van het Europees Netwerk van ombudsmannen voor het uitwisselen van informatie over EU-recht en beste praktijken. De nieuwsbrief verschijnt tweemaal per jaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans. De nieuwsbrief biedt ombudsmannen een forum waarop zij juridische zaken uit de Europese Unie waar zij bij betrokken waren, kunnen toelichten, voorbeelden van behandelde zaken kunnen delen die nuttig kunnen zijn voor andere leden van het netwerk, en collega's op de hoogte kunnen houden van wijzigingen binnen hun instellingen. De nieuwsbrief komt ook ten goede aan het lidmaatschap van de Europese regio van het Internationaal Ombudsman Instituut (IOI) als geheel en bevat een rubriek die is gewijd aan de activiteiten van de Europese regio van het IOI.

De Europese Ombudsman verzorgt een extranetservice voor leden van het Europese Netwerk van ombudsmannen met verschillende discussiefora en fora met documenten voor gemeenschappelijk gebruik. Deze fora, waarop geregeld vragen en antwoorden over belangrijke juridische vraagstukken uit de EU worden geplaatst, zijn zeer nuttig gebleken voor ombudsmannen in het Netwerk. Het extranet bevat tevens een elektronische nieuwsservice, Ombudsman Daily News, die elke werkdag verschijnt met artikelen, persberichten en bekendmakingen van kantoren uit het hele Netwerk. De inhoud van het Extranet bevat ook een up-to-date lijst van nationale en regionale ombudsmannen in de Lidstaten van de Europese Unie, de kandidaat lidstaten en bepaalde andere Europese landen.