You have a complaint against an EU institution or body?

Europeiska ombudsmannen - Våra strategiska mål

2014 infographics are published in image format only. If you would like to receive the information in text format, you can request it using our contact form.

Vår strategi handlar om att kombinera tre ömsesidigt stärkande mål.

Vi strävar efter att uppnå hög relevans inom EU och för våra intressenter, vi strävar efter hög synlighet för ombudsmannen och dennes kansli till stöd för vårt uppdrag och vi strävar efter att ha ett påtagligt och positivt inflytande på EU:s förvaltning.

Dessa mål stöds av det interna målet om effektivitet.