Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Tiftix ta’ inkjesti

Każ
Firxa tad-data
Keywords
Jew ipprova keywords antiki (Qabel l-2016)

Qed juri 1 - 20 minn 742 riżultati

Decision on how the Research Executive Agency (REA) complied with a decision by the European Commission concerning the evaluation of a project proposal under the Horizon 2020 programme (case 1521/2021/LM)

It-Tlieta | 13 Settembru 2022

The complainant participated in a call for proposals under the Horizon 2020 programme, which was organised by the Research Executive Agency (REA). The REA did not select the complainant’s proposal for funding but the European Commission subsequently annulled the REA’s decision and instructed the REA to re-evaluate the proposal. The REA re-evaluated the complainant’s proposal but decided not to allocate funds to it. Dissatisfied with this outcome, the complainant turned to the Ombudsman.

The Ombudsman found that the REA re-evaluated the proposal in line with the applicable rules and that the re-evaluation was fair. She thus closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on the European Personnel Selection Office’s decision not to admit a candidate to a selection procedure for experts in technical support to Member States’ structural reforms (case 702/2022/PL)

It-Tnejn | 18 Lulju 2022

The case concerned the European Personnel Selection Office’s decision not to admit the complainant to a selection procedure for ‘experts in technical support to Member States’ structural reforms’, because she did not meet the eligibility requirements as regard the level of education and years of professional experience.

The Ombudsman found no manifest error in the selection board’s finding that the complainant did not fulfil the eligibility criteria. The Ombudsman thus closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Deċiżjoni dwar ir-rwol tal-Kummissjoni Ewropea fil-valutazzjoni tas-sostenibbiltà ta’ proġetti tal-gass fil-lista ta’ “proġetti ta’ sinifikat reġjonali” tal-“Komunità tal-Enerġija” (327/2021/KR)

Il-Ġimgħa | 15 Lulju 2022

L-ilmentatur, organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili, qajjem tħassib dwar il-valutazzjoni tas-sostenibbiltà ta’ proġetti tal-gass fil-Komunità tal-Enerġija, organizzazzjoni internazzjonali għall-kooperazzjoni dwar l-enerġija bejn l-UE u l-pajjiżi fil-Balkani tal-Punent u fir-reġjun tal-Baħar l-Iswed. Tali proġetti jistgħu jibbenefikaw minn proċeduri simplifikati għall-għoti ta’ permessi u jridu jikkonformaw mal-kriterji stabbiliti fir-Regolament tal-UE dwar in-Network Trans-Ewropew tal-Enerġija (TEN-E), kif applikat ukoll mill-Komunità tal-Enerġija.

Il-Komunità tal-Enerġija mhijiex korp tal-UE u għalhekk taqa’ barra mill-mandat tal-Ombudsman. Madankollu, peress li l-Kummissjoni Ewropea tirrappreżenta lill-UE fil-Komunità tal-Enerġija, l-Ombudsman talbet lill-Kummissjoni tispjega kif tiżgura li s-sostenibbiltà tal-proġetti tal-gass tiġi vvalutata kif xieraq, u r-rwol tagħha fil-proċess.

Fil-kuntest ta’ din l-investigazzjoni, il-Kummissjoni tat ukoll aġġornament dwar l-isforzi tagħha biex ittejjeb il-mod li bih is-sostenibbiltà tal-“proġetti ta’ interess komuni” (PCI) tal-gass tal-UE tiġi vvalutata, li kien is-suġġett ta’ investigazzjoni preċedenti tal-Ombudsman.

L-Ombudsman sabet li l-ispjegazzjonijiet tal-Kummissjoni kienu sodisfaċenti u għalqet il-każ b’sejba tal-ebda amministrazzjoni ħażina.