Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Tiftix ta’ inkjesti

Każ
Firxa tad-data
Keywords
Jew ipprova keywords antiki (Qabel l-2016)

Qed juri 1 - 20 minn 76 riżultati

Deċiżjoni dwar l-investigazzjoni fuq inizjattiva proprja dwar kif il-Kummissjoni Ewropea timmonitorja l-fondi Strutturali u ta’ Investiment tal-UE biex tiżgura li dawn jintużaw biex jippromwovu d-dritt tal-persuni b’diżabilità għal għajxien u inklużjoni indipendenti fil-komunità (OI/2/2021/MHZ)

L-Erbgħa | 27 April 2022

L-investigazzjoni kienet tikkonċerna kif il-Kummissjoni Ewropea timmonitorja li l-Istati Membri jużaw il-fondi Strutturali u ta’ Investiment (ESI) tal-UE biex jippromwovu d-dritt tal-persuni b’diżabilità u tal-persuni akbar fl-età għal għajxien u inklużjoni indipendenti fil-komunità (deistituzzjonalizzazzjoni), u jekk il-Kummissjoni tapplikax sanzjonijiet jekk ma jagħmlux dan.

Matul l-investigazzjoni, l-Ombudsman irċeviet kontribuzzjonijiet mill-ombudsmen nazzjonali u mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.

L-Ombudsman sabet li l-Kummissjoni tista’ tipprovdi gwida aktar ċara dwar il-ħtieġa li tiġi promossa d-deistituzzjonalizzazzjoni fil-kuntest tal-użu tal-fondi tal-ESI. Hija qieset ukoll li l-Kummissjoni tista’ tieħu passi biex ittejjeb il-monitoraġġ tal-attivitajiet finanzjati mill-ESI, u li għandha tieħu approċċ aktar proattiv għall-infurzar, b’mod partikolari meta jkun hemm tħassib li l-attivitajiet finanzjati mill-ESI jmorru kontra l-obbligu li tiġi promossa d-deistituzzjonalizzazzjoni. L-Ombudsman indikat ukoll il-ħtieġa li wieħed ikun partikolarment viġilanti fir-rigward tal-fondi użati taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza.

L-Ombudsman għalqet l-investigazzjoni, billi għamlet 10 suġġerimenti mmirati lejn it-titjib tal-gwida maħruġa mill-Kummissjoni u l-proċess ta’ monitoraġġ. Hija enfasizzat il-ħtieġa li l-Kummissjoni taġixxi malajr, minħabba l-programmi ta’ finanzjament addizzjonali maħluqa b’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19, kif ukoll il-bidliet riċenti fir-regoli fis-seħħ.

L-Ombudsman se tikkunsidra li terġa’ lura għal din il-kwistjoni fil-futur, biex tivvaluta l-progress.

Decision on how the European Commission changed the sickness and accident insurance policy for Conference Interpreting Agents (552/2021/MMO)

Il-Ġimgħa | 15 Ottubru 2021

The case concerned a new insurance policy that the European Commission concluded with a private insurance company to provide accident and sickness insurance for Conference Interpreting Agents (ACIs).

The complainant is a former ACI who considered that the conditions of the new insurance policy were very disadvantageous compared to the previous policy, and that it discriminated against certain ACIs.

During the inquiry, it became clear that the complainant would be less disadvantaged than he had feared. The Ombudsman found that the Commission’s explanations for the changes in the policy are convincing and reasonable. The inquiry also uncovered no evidence that would call into question the procedure leading to the new insurance contract, which included consultation with the international interpreters’ association.

The Ombudsman closed the inquiry with the conclusion that there was no maladministration by the Commission.