Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Tiftix ta’ inkjesti

Każ
Firxa tad-data
Keywords
Jew ipprova keywords antiki (Qabel l-2016)

Qed juri 1 - 20 minn 218 riżultati

Decision on how the European Commission handled concerns about a call for tenders for a project to support agriculture and rural development reforms in Ukraine (case 1047/2021/TM)

It-Tlieta | 22 Novembru 2022

The case concerned how the European Commission investigated the complainant’s concerns about an alleged conflict of interest. The EU Delegation to Ukraine organised a call for tenders to support policy and institutional reforms in agriculture in Ukraine. The complainant, the head of a consortium that submitted a tender, argued that the successful tenderer had a competitive advantage as its leading expert participated in meetings, where he might have obtained information on the project that was not available to the other bidders. The complainant contended that this was in breach of the principle of equal treatment.

The Ombudsman found that the Commission took the allegations seriously and thoroughly investigated the matter in line with the applicable rules and EU case-law. The Ombudsman therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer (case 1818/2021/FA)

Il-Ġimgħa | 20 Mejju 2022

The case concerned how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer and assessed the complainant’s application.

The Ombudsman found nothing to suggest a procedural error or a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s application and therefore closed the case with a finding of no maladministration.

Deċiżjoni dwar il-każ OI/3/2021/KR dwar kif l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża indirizzat l-applikazzjonijiet mill-ex kap eżekuttiv tagħha biex jingaġġa pożizzjonijiet għolja fl-Airbus

It-Tlieta | 01 Frar 2022

Il-każ kien jikkonċerna d-deċiżjoni tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA) li tapprova, b’ċerti kundizzjonijiet, żewġ impjiegi intiżi tal-ex kap eżekuttiv tagħha, jiġifieri bħala kap tal-affarijiet pubbliċi għal Airbus Spain u bħala konsulent strateġiku għal Airbus Defence and Space.

L-Ombudsman sabet żewġ istanzi ta’ amministrazzjoni ħażina u għamlet żewġ rakkomandazzjonijiet u suġġeriment wieħed biex tevita li jqumu kwistjonijiet simili fil-futur.

L-ewwel nett, l-Ombudsman irrakkomandat li, fil-futur, l-EDA għandha tipprojbixxi lill-persunal anzjan tagħha milli jieħu pożizzjonijiet wara tmiem il-mandat tiegħu meta jkun hemm kunflitt ċar ta’ interess mal-interessi leġittimi tal-EDA.

It-tieni nett, l-Ombudsman irrakkomandat li l-EDA għandha tistabbilixxi l-kriterji għall-projbizzjoni ta’ tali ċaqliq, sabiex tingħata ċarezza lill-persunal anzjan. L-applikanti għal karigi għoljin tal-EDA għandhom jiġu infurmati dwar dawn il-kriterji.

Barra minn hekk, l-Ombudsman issuġġeriet li l-EDA għandha tiżgura li l-formola speċifika għal dawk li japplikaw għall-awtorizzazzjoni għal impjiegi intiżi tkun imfassla b’tali mod li (ex) membri tal-persunal jipprovdu l-informazzjoni rilevanti li tippermetti lill-EDA twettaq valutazzjoni sinifikattiva sa mill-bidu nett.

L-EDA essenzjalment qablet li timplimenta r-rakkomandazzjonijiet li potenzjalment jipprojbixxu l-persunal milli jieħu ċerti pożizzjonijiet u li tipprovdi linji gwida dwar kif kieku tapplika tali miżura. Hi indikat li kienet bdiet tadotta miżuri għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet. Fl-istess waqt, l-EDA qajmet xi mistoqsijiet dwar is-sejbiet tal-Ombudsman, li l-Ombudsman kienet indirizzat f’din id-deċiżjoni.

L-Ombudsman tistieden lill-EDA tinformaha dwar kwalunkwe azzjonijiet futuri li tieħu b’rabta mar-rakkomandazzjonijiet tagħha, partikolarment fir-rigward tal-kriterji tal-EDA għall-projbizzjoni ta’ impjiegi intiżi li jagħtu lok għal kunflitti ċari ta’ interess.

 

Rakkomandazzjoni dwar kif l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża ttrattat l-applikazzjonijiet tal-ex Kap Eżekuttiv tagħha biex jieħu pożizzjonijiet għolja f'Airbus (OI/3/2021/KR)

It-Tlieta | 13 Lulju 2021

L-Ombudsman wettqet inkjesta fuq inizjattiva tagħha stess dwar id-deċiżjoni tal-Awtorità Ewropea għad-Difiża (EDA) li tippermetti lill-ex Kap Eżekuttiv tagħha jieħu żewġ pożizzjonijiet għolja ma’ Airbus, kumpanija ajruspazjali.

L-inkjesta tal-Ombudsman eżaminat ukoll kif l-EDA ttrattat il-fatt li l-ex Kap Eżekuttiv ħa l-pożizzjonijiet il-ġodda tiegħu qabel ma l-EDA kienet awtorizzatu jagħmel dan, li huwa ksur tar-Regolamenti tal-Persunal tal-EDA.

L-Ombudsman sabet li l-kundizzjonijiet imposti fuq l-ex Kap Eżekuttiv mill-EDA fid-deċiżjoni ta’ awtorizzazzjoni tagħha ma kinux biżżejjed meta mqabbla mar-riskji, u ma setgħux jiġu mmonitorjati u infurzati. Kien hemm ukoll nuqqasijiet fil-mod kif l-EDA vvalutat ir-riskju ta’ kunflitti ta’ interess.

Minflok, l-EDA kellha tapplika kundizzjonijiet aktar b’saħħithom u tipprojbixxi lill-ex Kap Eżekuttiv milli jieħu l-pożizzjoni li wasslet għall-akbar riskju ta’ kunflitt mal-interess leġittimu tal-EDA. In-nuqqas ta’ dan ammonta għal amministrazzjoni ħażina mill-EDA.

Abbażi ta’ dawn is-sejbiet, l-Ombudsman ħarġet żewġ rakkomandazzjonijiet:

(I) Fil-futur, l-EDA għandha tipprojbixxi lill-persunal anzjan tagħha milli jieħu pożizzjonijiet wara tmiem il-mandat tiegħu meta jkun hemm kunflitt ċar ta’ interess mal-interessi leġittimi tal-EDA;

(ii) L-EDA għandha tistabbilixxi l-kriterji għall-projbizzjoni ta’ tali ċaqliq, sabiex tingħata ċarezza lill-persunal anzjan. L-applikanti għal karigi għoljin tal-EDA għandhom jiġu infurmati dwar il-kriterji meta japplikaw.