Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Tiftix ta’ inkjesti

Fittex it-test

Tip ta` dokument

Instituzzjoni konċernata

Tip ta` arranġament

Numru tal-każ

Lingwa

Firxa tad-data

Keywords

Nuqqas ta’ trasparenza proattiva fit-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE

Jew ipprova keywords antiki (Qabel l-2016)

Qed juri 1 - 20 minn 268 riżultati