Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Tiftix ta’ inkjesti

Każ
Firxa tad-data
Keywords
Jew ipprova keywords antiki (Qabel l-2016)

Qed juri 1 - 20 minn 668 riżultati

Decision on how the European Parliament dealt with a contractual issue with a conference interpreter (joint cases 1643/2022/TM and 2036/2022/TM)

Il-Ħamis | 04 Mejju 2023

The complainant is a freelance interpreter who raised concerns about how the European Parliament complied with its contractual obligations in relation to the provision of remote interpretation services to the European Parliament during the COVID-19 pandemic.

The Ombudsman took the view that the Parliament had provided reasonable explanations for its position and closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the European Commission dealt with complaints that Spain is in breach of EU law concerning fixed-term employment contracts (case 1813/2022/PGP)

Il-Ħamis | 20 April 2023

The case concerned information provided by the European Commission about the status of two infringement complaints.

The Ombudsman found that the Commission could have provided more comprehensive information about the status of one of the complaints, notably in relation to the ongoing ‘multiple complaints procedure’ covering some of the issues raised in that complaint. However, it dealt with the complaints in a reasonable manner.

The Ombudsman closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Deċiżjoni dwar kwistjonijiet relatati ma’ kif l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) tikkomunika maċ-ċittadini fir-rigward tal-aċċess tagħha għall-portal tad-dokumenti (Każijiet Konġunti 1261/2020 u 1361/2020)

Il-Ħamis | 15 Diċembru 2022

Il-każ kien primarjament jikkonċerna d-deċiżjoni tal-Frontex li ma tkomplix tikkomunika bl-email ma’ individwi li jitolbu aċċess pubbliku għal dokumenti. Frontex tobbliga lil dawk li jagħmlu t-talba jużaw il-portal tal-aċċess online. Dan jikkawża problemi għal dawk li jagħmlu t-talba, li jistgħu jiġu evitati faċilment, kif ukoll għal pjattaformi ta’ trasparenza online li organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili stabbilixxew biex ikomplu jgħinu l-għan tal-UE li taħdem b’mod miftuħ kemm jista’ jkun.

L-Ombudsman ma setgħetx issib ġustifikazzjonijiet għad-deċiżjoni tal-Frontex. Hija ħarġet rakkomandazzjoni li l-Frontex għandha tippermetti lil dawk li jagħmlu t-talba biex jikkomunikaw magħha bl-email, mingħajr ma jirrikorru għall-aċċess attwali tagħha għall-portal tad-dokumenti. Hija talbet ukoll lill-Frontex biex tinforma ruħha dwar l-aħjar prattika li l-Kummissjoni Ewropea identifikat f’dan ir-rigward għall-portal tal-aċċess pubbliku ġdid tagħha, u biex timplimenta din l-aħjar prattika mill-aktar fis.

L-Ombudsman kompliet tissuġġerixxi li l-Frontex għandha tiddedika r-riżorsi li huma meħtieġa għall-immaniġġjar tan-numru kbir ta’ talbiet għal aċċess li hija aktarx se tirċievi fuq bażi regolari ’l quddiem. Hija ssuġġeriet ukoll li l-Frontex għandha tfassal manwal dettaljat dwar kif hija timmaniġġja talbiet għal aċċess pubbliku, u tippubblika dak il-manwal.

Il-Frontex irrifjutat ir-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman li tippermetti lil dawk li jagħmlu t-talba jikkomunikaw magħha bl-email. Il-Frontex ma weġbitx sostantivament lanqas għas-suġġeriment li hija għandha tinforma ruħha dwar, u timplimenta, l-aħjar prattika relatata tal-Kummissjoni Ewropea.

L-Ombudsman tagħlaq l-inkjesta b’sejba ta’ amministrazzjoni ħażina.

Fir-rigward tas-suġġerimenti l-oħra tal-Ombudsman, il-Frontex qalet li reċentement assenjat kariga part-time addizzjonali għall-immaniġġjar tat-talbiet għal aċċess pubbliku għal dokumenti, u ħabbret li se tfassal manwal kif ġie ssuġġerit mill-Ombudsman. Aktar kmieni fl-inkjesta, il-Frontex implimentat il-proposti tal-Ombudsman li tirrevedi l-istqarrija dwar id-drittijiet tal-awtur tagħha u biex id-dokumenti fil-kontijiet ta’ aċċess pubbliku tagħha tagħmilhom disponibbli għal sentejn. Qablet ukoll li tintroduċi indirizz tal-email dedikat għas-sottomissjoni tal-appelli.