Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Tiftix ta’ inkjesti

Fittex it-test

Tip ta` dokument

Instituzzjoni konċernata

Tip ta` arranġament

Numru tal-każ

Lingwa

Firxa tad-data

Keywords

Kwistjonijiet istituzzjonali oħra

Jew ipprova keywords antiki (Qabel l-2016)

Qed juri 1 - 20 minn 554 riżultati

Id-Deċiżjoni fil-każ 652/2020/MIG dwar ir-rifjut mill-Kummissjoni Ewropea għal aċċess pubbliku għal korrispondenza mal-gvern tar-Renju Unit fir-rigward tan-nomina ta’ kandidat għal kummissarju

It-Tnejn | 28 Settembru 2020

Il-każ kien jikkonċerna talba għal aċċess pubbliku ta’ erba’ ittri li l-Kummissjoni Ewropea kienet għamlet skambju tagħhom mal-gvern tar-Renju Unit (UK), fir-rigward tan-nuqqas tar-Renju Unit li jinnomina kandidat għal kummissarju wara l-elezzjonijiet Ewropej. Il-Kummissjoni rrifjutat l-aċċess fuq il-bażi li kien hemm proċedura ta’ ksur għaddejja kontra r-Renju Unit fir-rigward tal-kwistjoni.

L-Ombudsman ipproponiet bħala soluzzjoni li l-Kummissjoni tagħti aċċess għad-dokumenti inkwistjoni, minħabba s-sitwazzjoni mibdula, peress li r-Renju Unit telaq mill-UE. Il-Kummissjoni aċċettat il-proposta tal-Ombudsman u l-każ ingħalaq hekk kif ġie solvut.