Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Tiftix ta’ inkjesti

Każ
Firxa tad-data
Keywords
Jew ipprova keywords antiki (Qabel l-2016)

Qed juri 1 - 20 minn 82 riżultati

Deċiżjoni dwar ir-rifjut mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li jagħti aċċess pubbliku sħiħ għal opinjoni legali relatata mal-ftehim kummerċjali tal-UE mar-Renju Unit (każ 717/2021/SF)

Il-Ġimgħa | 17 Ġunju 2022

Il-każ ikkonċerna r-rifjut mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li jiddivulga bis-sħiħ opinjoni tas-Servizz Legali tiegħu dwar in-natura tal-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni konkluż bejn ir-Renju Unit u l-UE. Il-Kunsill argumenta li divulgazzjoni sħiħa tagħmel ħsara lir-relazzjonijiet internazzjonali, il-pariri legali u l-proċess kontinwu tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-UE.

L-Ombudsman sabet li l-informazzjoni inkluża fl-opinjoni ma kinitx sensittiva u li l-argumenti tal-Kunsill ma kinux konvinċenti. L-Ombudsman għalhekk ipproponiet bħala soluzzjoni li l-Kunsill jagħti l-akbar aċċess possibbli għall-opinjoni.

Il-Kunsill ma aċċettax din il-proposta ta’ soluzzjoni. L-Ombudsman ikkonkludiet li r-rifjut tal-Kunsill li jagħti aċċess pubbliku wiesa’ għall-opinjoni kkostitwixxa amministrazzjoni ħażina u għamlet rakkomandazzjoni korrispondenti.

Il-Kunsill irrifjuta r-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman. Għalhekk l-Ombudsman għalqet il-każ, filwaqt li kkonfermat is-sejba tagħha li kien hemm amministrazzjoni ħażina.

 

Rakkomandazzjoni dwar ir-rifjut mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li jagħti aċċess pubbliku sħiħ għal opinjoni legali relatata mal-ftehim kummerċjali tal-UE mar-Renju Unit (każ 717/2021/DL)

Il-Ħamis | 24 Frar 2022

L-ilmentatur fittex aċċess pubbliku għal opinjoni tas-Servizz Legali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar in-natura legali tal-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni konkluż bejn ir-Renju Unit u l-UE.

Il-Kunsill ipprovda biss aċċess limitat ħafna għall-opinjoni, bl-argument li d-divulgazzjoni sħiħa tkun ta’ ħsara għar-relazzjonijiet internazzjonali tiegħu, għall-parir legali u għall-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet li għaddej bħalissa.

L-Ombudsman qieset li l-informazzjoni li tinsab fl-opinjoni ma kinitx sensittiva. Hija sabet li l-Kunsill ma kienx wera kif id-divulgazzjoni speċifikament u effettivament iddgħajjef l-interess pubbliku rigward ir-relazzjonijiet internazzjonali. Hija sabet ukoll li ma kienx ċar kif id-divulgazzjoni tista’ ddgħajjef il-kapaċità tal-Kunsill li jikseb pariri sinċieri, oġġettivi u komprensivi. Pjuttost, l-Ombudsman kienet tal-fehma li trasparenza akbar issaħħaħ il-leġittimità tal-Ftehim.

L-Ombudsman ipproponiet bħala soluzzjoni li l-Kunsill jagħti l-akbar aċċess possibbli għall-opinjoni tas-Servizz Legali tiegħu. Il-Kunsill ma segwiex din il-proposta ta’ soluzzjoni.

Peress li l-Kunsill ma kkontestax jew indirizza l-argumenti fil-proposta tal-Ombudsman għal soluzzjoni, l-Ombudsman iżżomm il-pożizzjoni tagħha. Hija tqis li r-rifjut tal-Kunsill li jagħti aċċess pubbliku wiesa’ għall-opinjoni jikkostitwixxi amministrazzjoni ħażina u għamlet rakkomandazzjoni korrispondenti biex tindirizza dan.

Deċiżjoni dwar ir-rifjut tal-Parlament Ewropew li jagħti aċċess pubbliku għal dokumenti relatati mal-“Grupp ta’ Ħbiberija bejn l-UE u ċ-Ċina” (każ 1542/2021/SF)

Il-Ġimgħa | 28 Jannar 2022

Il-każ kien jikkonċerna talba għall-aċċess għal erba’ dokumenti relatati mal-“Grupp ta’ Ħbiberija bejn l-UE u ċ-Ċina”, grupp mhux uffiċjali ta’ MEPs.

Il-President tal-Parlament Ewropew kien talab lill-Kumitat Konsultattiv tal-Parlament dwar il-Kondotta tal-Membri sabiex jivvaluta jekk il-president tal-Grupp kienx ikkonforma mal-obbligu tiegħu li jiddikjara kwalunkwe appoġġ li rċieva b’rabta mal-attività tal-Grupp. L-erba’ dokumenti kienu parti mill-proċedura quddiem dak il-Kumitat.

Il-Parlament irrifjuta l-aċċess għall-erba’ dokumenti, fejn essenzjalment irrefera għall-kunfidenzjalità tal-proċedura quddiem il-Kumitat Konsultattiv.

It-tim ta’ inkjesta tal-Ombudsman eżamina l-erba’ dokumenti u ltaqa’ mal-persunal rilevanti tal-Parlament sabiex jikseb informazzjoni ulterjuri dwar id-deċiżjoni tiegħu li jirrifjuta l-aċċess. L-Ombusdman sabet li d-deċiżjoni tal-Parlament li jirrifjuta l-aċċess kienet raġonevoli, b’kunsiderazzjoni tal-ġurisprudenza rilevanti.

Il-prospett tal-iżvelar pubbliku ta’ dokumenti, bħalma huma dawk inkwistjoni f’dan il-każ, iqiegħed f’riskju li l-Kumitat Konsultattiv jiċċaħħad mill-informazzjoni meħtieġa fil-kuntest tal-investigazzjonijiet tiegħu. Barra minn hekk, l-iżvelar f’dan il-każ jirriżulta fi ftit jew f’ebda informazzjoni sostanzjali addizzjonali li ssir disponibbli dwar il-kwistjoni. Għalhekk, l-Ombudsman għalqet l-inkjesta fejn ma sabet l-ebda amministrazzjoni ħażina.

Decision on the European Commission’s refusal to grant access to preparatory documents relating to anti-dumping measures on imports of steel fasteners from China (case 1379/2020/MAS)

It-Tnejn | 06 Settembru 2021

The case concerned the refusal of the European Commission to grant public access to preparatory documents relating to anti-dumping measures on imports of steel fasteners from China. The Commission did not identify for the complainant the documents falling within the scope of his request and refused access without individually and specifically examining them. Instead, it invoked a general presumption of confidentiality based on the protection of commercial interests and the purpose of investigations.

The Ombudsman had doubts that a general presumption of confidentiality was applicable in this case, notably given that the documents in question are now more than nine years old. She made a proposal for a solution, asking the Commission to provide the complainant with a list of the documents covered by his request and to examine specifically and individually each of the documents with a view to considering their disclosure.

While the Commission produced a list of the documents in question, it refused to examine specifically and individually the documents covered by the request.

It is settled case-law that the Commission is not obliged to apply a general presumption - it is an option. The Commission could have made use of that option and thereby followed the Ombudsman’s proposal for solution, to deliver greater transparency in this case. As the Commission’s reply to the Ombudsman’s proposal does not indicate any flexibility on this matter, the Ombudsman considers it appropriate to close her inquiry at this stage setting out her findings.

She maintains her doubts that a general presumption of confidentiality was applicable in this case. She hopes the Court will clarify this issue when given the opportunity.