Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Tiftix ta’ inkjesti

Każ
Firxa tad-data
Keywords
Jew ipprova keywords antiki (Qabel l-2016)

Qed juri 1 - 20 minn 21 riżultati

Decision on how the European Commission handled concerns about a call for tenders for a project to support agriculture and rural development reforms in Ukraine (case 1047/2021/TM)

It-Tlieta | 22 Novembru 2022

The case concerned how the European Commission investigated the complainant’s concerns about an alleged conflict of interest. The EU Delegation to Ukraine organised a call for tenders to support policy and institutional reforms in agriculture in Ukraine. The complainant, the head of a consortium that submitted a tender, argued that the successful tenderer had a competitive advantage as its leading expert participated in meetings, where he might have obtained information on the project that was not available to the other bidders. The complainant contended that this was in breach of the principle of equal treatment.

The Ombudsman found that the Commission took the allegations seriously and thoroughly investigated the matter in line with the applicable rules and EU case-law. The Ombudsman therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Deċiżjoni dwar l-investigazzjoni fuq inizjattiva proprja dwar kif il-Kummissjoni Ewropea timmonitorja l-fondi Strutturali u ta’ Investiment tal-UE biex tiżgura li dawn jintużaw biex jippromwovu d-dritt tal-persuni b’diżabilità għal għajxien u inklużjoni indipendenti fil-komunità (OI/2/2021/MHZ)

It-Tlieta | 10 Mejju 2022

L-investigazzjoni kienet tikkonċerna kif il-Kummissjoni Ewropea timmonitorja li l-Istati Membri jużaw il-fondi Strutturali u ta’ Investiment (ESI) tal-UE biex jippromwovu d-dritt tal-persuni b’diżabilità u tal-persuni akbar fl-età għal għajxien u inklużjoni indipendenti fil-komunità (deistituzzjonalizzazzjoni), u jekk il-Kummissjoni tapplikax sanzjonijiet jekk ma jagħmlux dan.

Matul l-investigazzjoni, l-Ombudsman irċeviet kontribuzzjonijiet mill-ombudsmen nazzjonali u mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.

L-Ombudsman sabet li l-Kummissjoni tista’ tipprovdi gwida aktar ċara dwar il-ħtieġa li tiġi promossa d-deistituzzjonalizzazzjoni fil-kuntest tal-użu tal-fondi tal-ESI. Hija qieset ukoll li l-Kummissjoni tista’ tieħu passi biex ittejjeb il-monitoraġġ tal-attivitajiet finanzjati mill-ESI, u li għandha tieħu approċċ aktar proattiv għall-infurzar, b’mod partikolari meta jkun hemm tħassib li l-attivitajiet finanzjati mill-ESI jmorru kontra l-obbligu li tiġi promossa d-deistituzzjonalizzazzjoni. L-Ombudsman indikat ukoll il-ħtieġa li wieħed ikun partikolarment viġilanti fir-rigward tal-fondi użati taħt il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza.

L-Ombudsman għalqet l-investigazzjoni, billi għamlet 10 suġġerimenti mmirati lejn it-titjib tal-gwida maħruġa mill-Kummissjoni u l-proċess ta’ monitoraġġ. Hija enfasizzat il-ħtieġa li l-Kummissjoni taġixxi malajr, minħabba l-programmi ta’ finanzjament addizzjonali maħluqa b’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19, kif ukoll il-bidliet riċenti fir-regoli fis-seħħ.

L-Ombudsman se tikkunsidra li terġa’ lura għal din il-kwistjoni fil-futur, biex tivvaluta l-progress.

Deċiżjoni tal-każ 1485/2018/MH dwar kif il-Kummissjoni Ewropea indirizzat il-mistoqsija tal-ilmentatur dwar l-iffinanzjar tal-UE lill-Ungerija

It-Tnejn | 25 Marzu 2019

L-ilmentatur kiteb lill-Kummissjoni Ewropea fejn talabha tieħu pożizzjoni dwar jekk hemmx bażi legali biex tisspospendi l-iffinanzjar tal-UE lill-Ungerija. Ilmenta quddiem l-Ombudsman Ewropea minħabba li l-Kummissjoni ma kinitx indirizzat din il-mistoqsija speċifika fit-tweġibiet tagħha lilu.

L-Ombudsman staqsiet lill-Kummissjoni twieġeb għall-mistoqsija tal-ilmentatur. Fit-tweġiba tagħha l-Kummissjoni ddeskriviet fid-dettall il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu ssodisfati biex jiġi sospiż l-iffinanzjar lill-Istati Membri skont il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej. Ipprovdiet ukoll id-dettalji tal-bidliet proposti tagħha għar-regoli. L-Ombudsman sabet li t-tweġiba tal-Kummissjoni kienet ċara u komprensiva biżżejjed.

Peress li l-Kummissjoni ssodisfat l-ilment, l-Ombudsman tagħlaq il-każ.

Deċiżjoni fil-każ 8/2017/CEC - Deċiżjoni 8/2017/CEC L-allegat nuqqas tal-KE li tagħti rendikont sħiħ u preċiż tal-avvenimenti li wassal għall-pubblikazzjoni ta' verżjonijiet differenti ta' tweġiba għal mistoqsija parlamentari dwar Catalonia

It-Tlieta | 07 Frar 2017

Il-każ huwa dwar il-pubblikazzjoni mill-Kummissjoni ta' verżjoni bl-Ispanjol ta' tweġiba tal-Kummissjoni għal mistoqsija parlamentari bil-miktub fuq l-indipendenza tal-Katalonja. Il-verżjoni bl-Ispanjol tat-tweġiba ma kinitx identika għall-verżjoni bil-lingwa Ingliża. Meta l-Kummissjoni ġiet mgħarrfa bl- iżball, hija kkoreġiet il-verżjoni bl-Ispanjol biex iġġibha konformi mal-verżjoni Ingliża. Spjegat ukoll li n-nuqqas kien dovut għal żball klerikali.

L-ilmentatur ma qabilx li kien sar żball klerikali; allega li l-pubblikazzjoni ta' verżjoni mhux korretta tat-tweġiba tal-Kummissjoni bl-Ispanjol kienet apposta.

L-Ombudsman investigat il-kwistjoni u ma sabet ebda raġuni biex tikkunsidra li l-Kummissjoni kienet ippubblikat verżjoni mhux korretta tat-tweġiba apposta. Għaldaqstant, ma sabitx nuqqas ta’ amministrazzjoni tajba mill-Kummissjoni f'dak ir-rigward.