Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Tiftix ta’ inkjesti

Qed juri 1 - 20 minn 440 riżultati

Deċiżjoni dwar kif l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) indirizzat talba għal aċċess pubbliku għal dokumenti relatati ma’ proposta biex jiġi ristrett iċ-ċomb fil-munizzjon (każ 2124/2021/MIG)

It-Tnejn | 14 Novembru 2022

Il-każ kien jikkonċerna talba għal aċċess pubbliku għal dokumenti miżmuma mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) dwar iċ-ċomb fil-munizzjon. L-EFSA ħadet aktar minn seba’ xhur biex tindirizza t-talba, u estendiet l-iskadenza f’diversi okkażjonijiet, li pprevjena lill-ilmentatur milli juża d-dokumenti biex jipprepara kontribut għal konsultazzjoni pubblika organizzata minn aġenzija oħra tal-UE.

L-Ombudsman fetħet inkjesta u sabet amministrazzjoni ħażina fil-mod kif l-EFSA kienet indirizzat it-talba għal aċċess tal-ilmentatur u, speċifikament, in-nuqqas tagħha li tikkonforma mal-limiti ta’ żmien stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti. Hija rrakkomandat li l-EFSA għandha twaqqaf il-prattika tagħha li testendi l-limiti ta’ żmien preskritti għal aktar minn 30 jum ta’ xogħol meta tipproponi “soluzzjoni ġusta”. Hija rrakkomandat ukoll li l-EFSA għandha tipprovdi lill-applikanti fi stadju bikri b’lista tad-dokumenti li tidentifika fejn talba għall-aċċess hija fformulata f’termini wiesgħa.

L-EFSA wieġbet b’mod pożittiv għar-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman u impenjat ruħha li tibdel ir-regoli u l-prattiki tagħha biex tiżgura li talbiet għal aċċess pubbliku għal dokumenti jiġu pproċessati malajr. L-Ombudsman għalqet l-inkjesta, laqgħet it-tweġiba pożittiva tal-EFSA u l-passi li diġà ħadet u li beħsiebha tieħu biex timplimenta r-rakkomandazzjonijiet tagħha.

 

Deċiżjoni dwar il-mod li bih il-Kummissjoni Ewropea indirizzat talba għal aċċess pubbliku għal dokumenti dwar negozjati għall-akkwist ta’ vaċċini kontra l-COVID-19 (każ 2206/2021/MIG)

It-Tnejn | 18 Lulju 2022

Il-każ kien jikkonċerna talba għal aċċess pubbliku għal dokumenti relatati man-negozjati tal-Kummissjoni Ewropea mal-kumpaniji farmaċewtiċi dwar l-akkwist tal-vaċċini kontra l-COVID-19. B'segwitu ta’ investigazzjoni preċedenti tal-Ombudsman, il-Kummissjoni bdiet tirrieżamina aktar mid-dokumenti koperti mit-talba u tat aċċess lill-ilmentatur għal partijiet minn dawk id-dokumenti li kienet irrieżaminat. Hija wegħdet li se tkompli tindirizza t-talba fi żmien debitu.

L-ilmentatur qies li l-Kummissjoni naqset milli żżomm il-wegħda tagħha. L-Ombudsman fetħet investigazzjoni u talbet lill-Kummissjoni tispjega kif kienet qed tindirizza t-talba tal-ilmentatur, filwaqt li tqis l-investigazzjoni preċedenti tagħha. Matul l-investigazzjoni, il-Kummissjoni ħarġet deċiżjoni dwar il-bqija tad-dokumenti li għalihom l-ilmentatur kien qed ifittex aċċess. Ivvalutat mill-ġdid ukoll id-dokumenti (ftehimiet ta’ xiri bil-quddiem) li qabel kienet żvelat parzjalment u tat aċċess usa’ għalihom, inkluż fuq is-sit web tagħha.

F’dan il-kuntest, l-Ombudsman sabet li l-ebda investigazzjoni ulterjuri ma kienet ġustifikata f'dan l-istadju u għalqet il-każ, filwaqt li talbet lill-Kummissjoni tkompli bl-isforzi tagħha lejn trasparenza akbar tan-negozjati dwar il-vaċċini.