Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Tiftix ta’ inkjesti

Fittex it-test

Tip ta` dokument

Instituzzjoni konċernata

Tip ta` arranġament

Numru tal-każ

Lingwa

Firxa tad-data

Keywords

Id-drittijiet fundamentali

Jew ipprova keywords antiki (Qabel l-2016)

Qed juri 1 - 20 minn 369 riżultati

Id-Deċiżjoni fil-każ 987/2020/EWM dwar kif is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna indirizza talba għal aċċess pubbliku għal dokumenti relatati ma’ sistema sikura ta’ messaġġerija istantanja u għal Valutazzjoni tal-Impatt fuq il-Protezzjoni tad-Data possibbli

It-Tlieta | 15 Settembru 2020

L-ilment kien jikkonċerna r-rifjut tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) li jagħti aċċess pubbliku għal dokumenti dwar sistema sikura ta’ messaġġerija istantanja użata għall-iskambju ta’ informazzjoni sensittiva u klassifikata fis-SEAE. Is-SEAE ddikjara li l-iżvelar tad-dokumenti jdgħajjef is-sigurtà pubblika.

L-Ombudsman eżaminat il-kontenut tad-dokumenti u qablet, fuq dik il-bażi, li s-SEAE kien iġġustifikat li jirrifjuta l-aċċess pubbliku. Għalhekk, hija ma sabet l-ebda amministrazzjoni ħażina u għalqet il-każ.