Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Tiftix ta’ inkjesti

Qed juri 1 - 20 minn 397 riżultati

Decision on European Commission's decision to recover funds from an organisation in the context of an EU-funded project in the Horn of Africa relating to conservation and biodiversity (case 1842/2021/LM)

It-Tlieta | 06 Diċembru 2022

The case concerned the European Commission’s decision to recover funds from an organisation that carried out an EU-funded project relating to environmental protection and biodiversity in the Horn of Africa. The Commission sought to recover the funds following the findings of an audit report. The complainant contested this decision.

In the course of the inquiry, the Commission waived its decision to recover the funds granted for one of the costs. The Commission further explained why it had considered the other costs concerned as ineligible. The Ombudsman considered that the Commission’s explanations were reasonable and closed the case with a finding of no maladministration.

Deċiżjoni dwar kif l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) indirizzat talba għal aċċess pubbliku għal dokumenti relatati ma’ proposta biex jiġi ristrett iċ-ċomb fil-munizzjon (każ 2124/2021/MIG)

It-Tnejn | 14 Novembru 2022

Il-każ kien jikkonċerna talba għal aċċess pubbliku għal dokumenti miżmuma mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) dwar iċ-ċomb fil-munizzjon. L-EFSA ħadet aktar minn seba’ xhur biex tindirizza t-talba, u estendiet l-iskadenza f’diversi okkażjonijiet, li pprevjena lill-ilmentatur milli juża d-dokumenti biex jipprepara kontribut għal konsultazzjoni pubblika organizzata minn aġenzija oħra tal-UE.

L-Ombudsman fetħet inkjesta u sabet amministrazzjoni ħażina fil-mod kif l-EFSA kienet indirizzat it-talba għal aċċess tal-ilmentatur u, speċifikament, in-nuqqas tagħha li tikkonforma mal-limiti ta’ żmien stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti. Hija rrakkomandat li l-EFSA għandha twaqqaf il-prattika tagħha li testendi l-limiti ta’ żmien preskritti għal aktar minn 30 jum ta’ xogħol meta tipproponi “soluzzjoni ġusta”. Hija rrakkomandat ukoll li l-EFSA għandha tipprovdi lill-applikanti fi stadju bikri b’lista tad-dokumenti li tidentifika fejn talba għall-aċċess hija fformulata f’termini wiesgħa.

L-EFSA wieġbet b’mod pożittiv għar-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman u impenjat ruħha li tibdel ir-regoli u l-prattiki tagħha biex tiżgura li talbiet għal aċċess pubbliku għal dokumenti jiġu pproċessati malajr. L-Ombudsman għalqet l-inkjesta, laqgħet it-tweġiba pożittiva tal-EFSA u l-passi li diġà ħadet u li beħsiebha tieħu biex timplimenta r-rakkomandazzjonijiet tagħha.