Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Tiftix ta’ inkjesti

Fittex it-test

Tip ta` dokument

Instituzzjoni konċernata

Tip ta` arranġament

Numru tal-każ

Lingwa

Firxa tad-data

Keywords

Il-komunikazzjoni

Jew ipprova keywords antiki (Qabel l-2016)

Qed juri 1 - 20 minn 63 riżultati

Decision in case 1498/2019/NH on the European Parliament not sending its reply to an access to documents request by e-mail

Il-Ħamis | 28 Mejju 2020

The case concerned the refusal by the European Parliament to send a decision refusing public access to documents by e-mail.

The Ombudsman found that Parliament’s reply to the complainant was reasonable in the given context, as the complainant had already received the decision by registered post.

The Ombudsman closed the inquiry with the conclusion that there had been no maladministration by Parliament in this case.

Deċiżjoni fil-każ 1484/2019/UNK dwar il-mod li bih il-Kummissjoni Ewropea ttrattat it-talba għal aċċess pubbliku sħiħ għal abbozzi ta’ artiklu dwar id-direttiva dwar id-drittijiet tal-awtur ippubblikata fuq is-sit web tal-Kummissjoni

It-Tnejn | 02 Diċembru 2019

Il-każ ikkonċerna d-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea li tagħmel redazzjoni tal-ismijiet tal-membri tal-persunal tal-Kummissjoni minn dokument qabel ma tagħti lill-ilmentatur aċċess pubbliku għalih.

L-Ombudsman sabet li l-Kummissjoni kellha raġun li tagħmel redazzjoni tal-ismijiet. Għaldaqstant għalqet l-investigazzjoni b’sejba tal-ebda amministrazzjoni ħażina.

Deċiżjoni fil-każ 552/2018/MIG dwar ir-rifjut tal-Kummissjoni Ewropea li tagħti aċċess pubbliku għad-dokumenti li jikkonċernaw l-Att Ġermaniż dwar l-Infurzar tan-Netwerk

L-Erbgħa | 20 Novembru 2019

Il-każ ikkonċerna talba għal aċċess pubbliku għad-dokumenti miżmuma mill-Kummissjoni Ewropea li jikkonċernaw l-Att Ġermaniż dwar l-Infurzar tan-Netwerk, liġi nazzjonali bl-għan li tiġġieled l-aħbarijiet foloz fuq in-netwerks soċjali.

L-Ombudsman għamlet proposta għal soluzzjoni, fejn talbet lill-Kummissjoni tikkunsidra mill-ġdid ir-rifjut (parzjali) tagħha li tagħti aċċess pubbliku għad-dokumenti. Il-Kummissjoni ma weġbitx fl-iskadenza speċifikata mill-Ombudsman. Imbagħad l-Ombudsman għamlet rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni wieġbet li ma aċċettatx ir-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman.

L-Ombudsman jiddispjaċiha li l-Kummissjoni ma segwietx ir-rakkomandazzjoni tagħha. Hi ssostni s-sejbiet tagħha ta’ amministrazzjoni ħażina.

Decision in case 1731/2018/FP on the refusal by the Innovation and Networks Executive Agency to grant public access to the documents submitted by a public undertaking for a funding approval in the context of a call for proposals by the Connecting Europe Facility

Il-Ġimgħa | 04 Ottubru 2019

The case concerned the refusal by the Innovation and Networks Executive Agency (INEA) to grant public access to documents submitted by a national cybersecurity authority that was seeking funding from INEA.

The Ombudsman inquired into the issue and proposed that INEA should partially disclose the requested documents, redacting only information that it considers to be genuinely commercially sensitive or personal data.

INEA rejected the Ombudsman’s proposal, arguing that most of the information that could be disclosed was already in the public domain and the proposed partial disclosure would impose a disproportionate administrative burden on INEA. It also said that it accepted the arguments of the national cybersecurity authority regarding the likely damage disclosure would cause to its commercial interests.

The Ombudsman found INEA’s refusal to grant even partial access to the requested documents to be maladministration and recommended that INEA partially disclose the relevant Grant application.

INEA rejected the Ombudsman’s recommendation. Consequently, the Ombudsman now closes the case, confirming her finding of maladministration.

Recommendation of the European Ombudsman in case 552/2018/MIG on the European Commission’s refusal of public access to documents concerning the German Network Enforcement Act

It-Tlieta | 11 Ġunju 2019

The case concerned a refusal by the Commission, in 2017, to give a Member of the European Parliament public access to Commission documents regarding a new German social media law. The complainant considered that the Commission had failed to identify all the documents falling within the scope of her request. Regarding those documents it did identify, she considered that the Commission had wrongly redacted the documents.

The Ombudsman found that the Commission had failed to identify all the documents falling within the scope of the complainant’s request. She also found that the redactions made by the Commission were excessive. She thus proposed that the Commission reassess the scope of the request and reconsider its decision to (partially) deny access to the identified documents.

The Commission did not follow this solution proposal. As the Ombudsman considers the Commission’s handling of the complainant’s access request to constitute maladministration, she makes a corresponding recommendation and expresses her concern at the inordinate length of time the Commission has taken in dealing with this matter.

Decision in case 2124/2017/KT on the treatment of certain journalists by the European Parliament’s Information Office in Cyprus

Il-Ħamis | 25 April 2019

The complaint was about how the European Parliament’s Information Office in Cyprus selected journalists to travel to a conference in Brussels organised by Parliament. The complainant considered that the Information Office´s outreach policy is not transparent, especially when it comes to selecting journalists to travel abroad to cover its activities.

The Ombudsman found that Parliament’s criteria for selecting journalists were reasonable and concluded that there was no maladministration.