Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Tiftix ta’ inkjesti

Każ
Firxa tad-data
Keywords
Jew ipprova keywords antiki (Qabel l-2016)

Qed juri 1 - 20 minn 100 riżultati

Decision on how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the application of a candidate in a selection procedure for administrators in the field of agriculture (case 381/2022/FA)

It-Tnejn | 30 Jannar 2023

The case concerned how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed the education and professional experience of a candidate in a selection procedure for recruiting EU staff in the field of agriculture.

The Ombudsman found nothing to suggest a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s qualifications and, therefore, closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Deċiżjoni dwar ir-rifjut tal-Kummissjoni Ewropea li tagħti aċċess pubbliku sħiħ għal dokumenti relatati ma’ laqgħat tal-kumitati tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA) bejn l-UE u l-Kanada (każ 1264/2021/ABZ)

It-Tlieta | 22 Frar 2022

Il-każ kien jikkonċerna r-rifjut tal-Kummissjoni Ewropea li tagħti aċċess pubbliku sħiħ għal dokumenti relatati ma’ laqgħat tal-kumitati tal-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv (CETA). Il-kumitati CETA jlaqqgħu flimkien lil rappreżentanti tal-UE u tal-Kanada biex jinnegozjaw l-implimentazzjoni tal-ftehim ta’ kummerċ ħieles tagħhom. Meta ma tatx aċċess għal partijiet tad-dokumenti mitluba, il-Kummissjoni invokat eċċezzjonijiet skont id-dritt tal-UE dwar l-aċċess pubbliku għal dokumenti, u argumentat li l-iżvelar sħiħ ikun jimmina l-interess pubbliku fir-rigward tar-relazzjonijiet internazzjonali u l-protezzjoni ta' data personali.

It-tim ta’ inkjesta tal-Ombudsman spezzjona verżjonijiet tad-dokumenti mitluba mingħajr ma tħalliet barra ebda informazzjoni u ltaqa’ ma’ rappreżentanti tal-Kummissjoni biex jikseb spjegazzjonijiet addizzjonali. Fid-dawl tal-marġni wiesa’ ta’ diskrezzjoni li għandhom l-istituzzjonijiet tal-UE biex jikkunsidraw jekk l-iżvelar jistax jimmina r-relazzjonijiet internazzjonali, l-Ombudsman ikkunsidrat li d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tirrifjuta l-aċċess ma kinitx manifestament ħażina. Peress li ma kien hemm l-ebda interess pubbliku ieħor x’jittieħed f’kunsiderazzjoni dwar l-iżvelar, l-Ombudsman sabet li l-Kummissjoni kienet ġustifikata fid-deċiżjoni tagħha. Għalhekk, l-Ombudsman għalqet il-każ u ma sabet l-ebda amministrazzjoni ħażina.

Madankollu, l-Ombudsman tinnota li l-ilmentatur iqajjem kwistjonijiet validi u temmen li d-dibattitu pubbliku dwar ftehimiet internazzjonali huwa ta’ importanza vitali. Tali dibattitu ma jistax isir mingħajr impenn sod favur it-trasparenza min-naħat kollha.