Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Tiftix ta’ inkjesti

Qed juri 1 - 20 minn 365 riżultati

Deċiżjoni fil-każ 21/2016/JAP dwar in-nuqqas tal-Kunsill tal-UE li jagħti aċċess għal opinjonijiet legali dwar proposti għal Regolamenti li jistabbilixxu l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (EUROJUST)

Il-Ħamis | 07 Marzu 2019

Il-każ kien jikkonċerna r-rifjut tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li jagħti aċċess sħiħ għal opinjonijiet legali dwar il-proposti leġiżlattivi għal Regolamenti li jistabbilixxu l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (EPPO) u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (EUROJUST).

Matul l-istħarriġ tal-Ombudsman, il-Kunsill qabel li jiżvela tnejn mill-erba’ dokumenti, iżda baqa’ jirrifjuta li jiżvela bis-sħiħ iż-żewġ dokumenti l-oħra, għalkemm ta aċċess parzjali.

L-Ombudsman taċċetta li r-rifjut li jiġu żvelati l-opinjonijiet legali fl-intier tagħhom kien iġġustifikat fuq il-bażi illi dan setgħa jimmina l-protezzjoni tal-pariri legali u l-proċeduri tal-qorti. Għaldaqstant hija tagħlaq il-każ bis-sejba li ma kien hemm l-ebda amministrazzjoni ħażina, iżda tistieden lill-Kunsill biex jirrevedi r-rifjut tiegħu fid-dawl ta’ żviluppi futuri.

Deċiżjoni fil-każ OI/8/2015/JAS - Deċiżjoni tal-Ombudsman Ewropew li tistabbilixxi proposti wara l-investigazzjoni strateġika tagħha OI/8/2015/JAS li tikkonċerna t-trasparenza tat-Trilogi

Il-Ħamis | 18 Jannar 2018

Din l-investigazzjoni strateġika tikkonċerna t-trasparenza ta' parti informali importanti tal-proċess leġiżlattiv tal-UE, jiġifieri, it-trasparenza tat-“Trilogi”.

Iż-żewġ korpi leġiżlattivi tal-UE, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, jippromulgaw leġiżlazzjoni wara proposta tal-Kummissjoni Ewropea. Matul dan il-proċess, iż-żewġ koleġiżlaturi, assistiti mill-Kummissjoni, ta' spiss jinnegozjaw fl-hekk imsejħa Trilogi, li huma laqgħat informali bejn ir-rappreżentanti tat-tliet istituzzjonijiet involuti. Matul it-Trilogu, il-Parlament u l-Kunsill jippruvaw jaqblu dwar test komuni, abbażi tal-pożizzjonijiet inizjali tagħhom, u wara ssir votazzjoni dwaru skont il-proċedura leġiżlattiva formali. It-Trilogi wrew li huma effettivi ħafna sabiex jintlaħqu tali ftehimiet, u l-biċċa l-kbira tal-leġiżlazzjoni issa tiġi adottata b'dan il-mod.

L-Unjoni Ewropea hija demokrazija rappreżentattiva, fejn iċ-ċittadini għandhom id-dritt li jżommu lir-rappreżentanti tagħhom responsabbli mill-għażliet politiċi magħmula f'isimhom. Iċ-ċittadini għandhom id-dritt ukoll li jipparteċipaw fil-proċess demokratiku tal-UE. It-trasparenza tat-Trilogi hija element ewlieni sabiex jiġi żgurat li dawn id-drittijiet isiru effettivi u sabiex jiġu leġittimizzati l-liġijiet magħmula mill-UE. Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE ddikjarat li l-kapaċità taċ-ċittadini tal-UE li jkunu jafu bil-kunsiderazzjonijiet li huma l-bażi tal-azzjoni leġiżlattiva hija prekondizzjoni għall-eżerċitar b'mod effettiv tad-drittijiet demokratiċi tagħhom.

Filwaqt li l-proċess leġiżlattiv tal-UE b'mod ġenerali huwa pjuttost trasparenti, inkluż meta mqabbel ma' ħafna Stati Membri, din il-parti tal-proċess qajmet tħassib dwar il-bilanċ bejn l-effiċjenza tal-proċess tat-Trilogu u t-trasparenza tiegħu.

F’dan l-isfond, l-Ombudsman Ewropew fetħet investigazzjoni strateġika. Eżaminat liema informazzjoni u dokumenti jenħtieġ li jsiru disponibbli għall-pubbliku b'mod proattiv, u f’liema mument, sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jagħmlu użu mid-drittijiet tagħhom.

It-trasparenza tat-Trilogu hija element essenzjali tal-leġittimità tat-tfassil tal-liġijiet tal-UE. Iċ-ċittadini jridu jkunu f'pożizzjoni li jiflu bir-reqqa l-prestazzjoni tar-rappreżentanti tagħhom matul din il-parti ewlenija tal-proċess leġiżlattiv. Iċ-ċittadini jeħtieġu wkoll informazzjoni dwar is-suġġetti li jkunu qed jiġu diskussi waqt it-Trilogi sabiex ikunu jistgħu jipparteċipaw b'mod effettiv fil-proċess leġiżlattiv.

L-Ombudsman tilqa' l-progress li sar s'issa fit-titjib tat-trasparenza tat-Trilogi; madankollu hija tipproponi li t-tliet istituzzjonijiet jagħmlu d-dokumentazzjoni u l-informazzjoni li ġejjin disponibbli pubblikament: Id-dati tat-Trilogu, il-pożizzjonijiet inizjali tat-tliet istituzzjonijiet, l-aġendi tat-Trilogu ġenerali, id-dokumenti “b'erba' kolonni”, it-testi ta' kompromess finali, in-noti tat-Trilogu li saru pubbliċi, il-listi ta' dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet politiċi involuti u kemm jista' jkun lista ta' dokumenti oħra ppreżentati matul in-negozjati. Dawn kollha jenħtieġ li jkunu disponibbli fuq bażi ta' data konġunta li tintuża u tinftiehem faċilment. Filwaqt li wħud mid-dokumenti jistgħu jsiru disponibbli waqt li jkunu għaddejjin in negozjati tat-Trilogu, l-istituzzjonijiet jistgħu jqisu neċessarju fl-interess pubbliku li jipprovdu aċċess pubbliku proattiv għal ċerti tipi ta' dokumenti wara li jkunu ntemmu n-negozjati biss.

Decision in case 1455/2015/JAP on the conditions at a test centre for a selection competition organised by the European Personnel Selection Office

It-Tlieta | 07 Novembru 2017

The case concerned the European Personnel Selection Office’s (EPSO) handling of a complaint about the conditions at a test centre for a selection competition for EU civil servants. The complainant had been assigned a computer beside the entrance door, and claimed the disruption caused by people entering and leaving the room negatively affected her performance. Her attempts to have her concerns dealt with by staff at the test centre were unsuccessful and she subsequently complained to EPSO. Dissatisfied with how EPSO dealt with her complaint, she then turned to the Ombudsman.

The Ombudsman inquired into the issue and requested that EPSO look into the complaint more thoroughly. The Ombudsman’s inquiry team also met with representatives from EPSO and the contractor responsible for managing the tests, and visited a test centre at EPSO’s headquarters. The Ombudsman concluded that, overall, further inquiries in this case were not justified; however, she made a number of suggestions for improvement to EPSO.

Decision in case 515/2016/JAP on the European Asylum Support Office’s probationary assessment of a temporary agent

Il-Ġimgħa | 28 April 2017

The case concerned the assessment of the probationary period of a temporary agent at the European Asylum Support Office (‘EASO’). The complainant, who was dismissed at the end of her probationary period, argued that there were a number of procedural shortcomings in her assessment. Moreover, the EASO failed to reply to her complaints made under the EU Staff Regulations.

The Ombudsman inquired into the issue and requested the EASO to reply to the complaints. She found that the EASO had taken the necessary steps to ensure an impartial assessment of the complainant’s probationary period and had respected the complainant’s right to be heard before taking the final decision on her further employment. The Ombudsman thus closed the case.

Decision in case 1093/2016/JAP concerning the European Commission’s failure to reply to correspondence about problems with the submission of a grant proposal

Il-Ħamis | 01 Diċembru 2016

The case concerned the Commission’s failure to reply to the complainant’s messages concerning its difficulties with the submission of a grant proposal. Due to technical problems, the complainant was not able to apply through the Commission’s system PRIAMOS. Instead, it submitted its proposal by e-mail, which remained unanswered.

The Ombudsman inquired into the issue and asked the Commission to reply. In its reply, the Commission apologised for not having replied earlier. It said that it could not accept the complainant’s e-mail application because the system had functioned properly and the Commission had not been able to identify any attempts by the complainant to send the proposal via PRIAMOS before the deadline.