Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Tiftix ta’ inkjesti

Każ
Firxa tad-data
Keywords
Jew ipprova keywords antiki (Qabel l-2016)

Qed juri 1 - 20 minn 334 riżultati

Decision in case 709/2015/MDC on the Commission's refusal to grant public access to drafts of the final Impact Assessment Report accompanying its proposal for a Directive amending the Fuel Quality and Renewable Energy Directives

L-Erbgħa | 04 Ottubru 2017

The case concerned the Commission’s refusal to grant public access to draft versions of an Impact Assessment Report (IAR) on indirect land-use change related to biofuels (ILUC). Disclosure of the documents was refused on the ground that it would undermine the Commission’s decision-making process. The complainant, a group of organisations, considered that it should be granted access to the documents it requested.

The Ombudsman inquired into the issue. She noted that in September 2015, Parliament and Council adopted Directive 2015/1513. That Directive was based on the Commission’s legislative proposal to which the impact assessment report, the draft versions of which were at issue in this case, was attached. The Ombudsman therefore proposed that, in light of these new circumstances, the Commission grant public access to the requested documents. The Commission disagreed, arguing that there had been no maladministration on its part. It however invited the complainant to make a new request for access to documents, in light of the new circumstances. The complainant later informed the Ombudsman that, following a new request for access to documents, the Commission granted access to the documents it had requested. The Ombudsman thus closed the case with a finding that no further inquiries into the complaint were justified. She also pointed out that the Ombudsman is entitled to ask an institution to take into consideration, when responding to a proposal for a solution of the Ombudsman in an access to documents case, new arguments as to why a document should be released.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 208/2015/PD concerning conflicts of interests in a Commission expert group on electromagnetic field

It-Tlieta | 18 April 2017

The case concerned alleged conflicts of interests concerning members of a Commission working group tasked with reviewing the science on the effects that electromagnetic fields may have on health. The complaint to the Ombudsman alleged that the Commission had not examined properly whether the scientists in the working group had conflicts of interests.

The Ombudsman inquired into the issue. She was satisfied that the Commission had examined the matter properly and that the scientists had no conflicting interests. Thus, there was no maladministration by the Commission. However, the Ombudsman found that the Commission’s procedures could be improved and made some suggestions for improvement.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 1582/2014/PHP on the European Commission's handling of authorisation applications for genetically modified food and feed

Il-Ġimgħa | 15 Jannar 2016

The case concerned delays encountered in the authorisation of twenty applications for genetically modified food and feed. The complainants informed the Commission of their concerns on several occasions. In their view, the Commission's explanations and the persistent delays were unacceptable. Therefore, the complainants turned to the Ombudsman.

The Ombudsman inquired into the issue and found that the delays affecting the twenty applications were not justified. In the course of the inquiry, the Commission dealt with all the pending applications. The Ombudsman concluded, however, that the delays reflected a systemic problem rather than being the result of matters specific to the particular authorisation applications. In closing the inquiry, the Ombudsman found that the delays constituted maladministration on the part of the Commission.

Deċiżjoni fil-każ 1832/2014/TN - Deċiżjoni fil-każ 1832/2014/TN dwar il-ġestjoni ta' kunflitti ta' interess possibbli tal-Kummissjoni Ewropea fil-Grupp ta' Ħidma ta' SCENIHR dwar l-Amalgamma Dentali

Il-Ħamis | 17 Diċembru 2015

Il-każ ikkonċerna allegati kunflitti ta' interess fil-grupp ta' ħidma xjentifiku tal-Kummissjoni matul it-tħejjija ta' opinjoni dwar is-sigurtà u l-prestazzjoni ta' amalgamma dentali u l-alternattivi tagħha. L-Ombudsman għamlet investigazzjoni dwar il-kwistjoni u ma sabet l-ebda amministrazzjoni ħażina fil-każ inkwistjoni fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-Kummissjoni tal-indipendenza u l-adegwatezza tal-membri tal-grupp ta' ħidma.

L-Ombudsman ħadet l-opportunità biex tikkummenta dwar ċerti aspetti aktar ġenerali tal-każ. L-Ombudsman enfasizzat l-importanza li jkun żgurat li l-parir xjentifiku, ipprovdut mill-esperti li jaħdmu mal-kumitati xjentifiċi tal-Kummissjoni, ikun indipendenti u oġġettiv. Anki l-perċezzjoni li tali parir xjentifiku jista' ma jkunx indipendenti u oġġettiv, jista' jagħmel ħafna ħsara. Għalhekk, il-Kummissjoni jenħtieġ li tiżgura, mhux biss li tali parir xjentifiku jkun indipendenti u oġġettiv b'mod sħiħ, iżda wkoll li jitneħħa kwalunkwe dubju fir-rigward tal-indipendenza u l-oġġettività ta' parir bħal dan.

Għalhekk l-Ombudsman tqis li huwa importanti għall-Kummissjoni li timplimenta proċeduri b'saħħithom ħafna li jiżguraw li l-esperti jiddikjaraw l-interessi kollha tagħhom. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta dawn l-interessi kollha b'attenzjoni. Jenħtieġ li twettaq dawn il-proċeduri b'mod kemm jista' jkun trasparenti. L-Ombudsman għalhekk tilqa' bis-sħiħ il-fatt li l-Kummissjoni tinsab fil-proċess tal-abbozzar ta' "Linji Gwida relatati mal-ġestjoni tad-dikjarazzjonijiet tal-interessi tal-membri, esperti esterni u esperti ad hoc involuti fl-attivitajiet tal-Kumitati Xjentifiċi", bil-għan li tispjega b'mod trasparenti kif issir il-valutazzjoni tal-interessi tal-esperti. L-Ombudsman talbet lill-Kummissjoni biex iżommha aġġornata dwar il-progress tal-abbozzar u l-Linji Gwida finali.

Decision in case 952/2014/OV on the European Food Safety Authority's (EFSA) public consultation procedure for the renewal of the approval of the herbicide glyphosate

L-Erbgħa | 18 Novembru 2015

The complainant, GM-Free Cymru, a Welsh pressure group campaigning to keep Wales free of genetically-modified crops, wanted to participate in the public consultation organised by the European Food Safety Authority (EFSA) on the renewal of EU approval of the herbicide glyphosate (the active ingredient of the commercialised herbicide "Roundup"). Having complained to the EFSA about the complexity of the public consultation procedure, the complainant turned to the Ombudsman. It alleged that the public consultation procedure was not user friendly, since it imposed 1) the mandatory use of an electronic template, as well as 2) the signature of a disclaimer in order to obtain a copy of the Renewal Assessment Report of the Rapporteur Member State. The complainant argued that these requirements discouraged public participation and that EFSA's intention was to minimise, rather than maximise, public involvement.

The Ombudsman asked the EFSA for an opinion on the complaint. The EFSA thereupon took immediate measures to simplify the relevant public consultation procedure. In particular, the EFSA deleted the requirement to accept any terms or conditions before submitting comments and inserted clarifications on how to fill in the template (previously contained in a separate Guidance document) directly into the template itself.

The Ombudsman welcomed the measures taken by the EFSA and found that the EFSA had settled the issue of the signing of the disclaimer. As regards the mandatory use of the template, the Ombudsman found that the EFSA had shown flexibility, and she trusted that it would do likewise in the future.

Deċiżjoni fil-każ 174/2015/FOR dwar l-allegat nuqqas tal-Kummissjoni li tinvestiga kunflitti ta’ interess relatati mal-adozzjoni ta’ rapport dwar i s-sikurezza tat-tneħħija ta’ impjanti tas-sider tal-PIP

It-Tlieta | 27 Ottubru 2015

L-inkjesta tittratta allegat kunflitt ta’ interess minn membru tal-kumitat xjentifiku tal-Kummissjoni Ewropea li ntalab iħejji rapport dwar ir-riskji tat-tneħħija ta’ impjanti tas-sider tal-PIP.

Fl-2010, ġie skopert li kumpanija Franċiża tal-apparat mediku (PIP) kienet ilha, mill-2001, tagħmel u tbigħ b’mod illegali impjanti tas-sider magħmulin minn silikon ta’ grad industrijali, minflok minn silikon ta’ grad mediku. L-iskandlu tal-PIP wassal għall-projbizzjoni tal-impjanti tal-PIP u l-priġunerija ta’ diriġent tal-PIP. Huwa stmat li madwar id-dinja kien hemm 400 000 mara vittma tal-iskandlu tal-PIP.

Fl-2012, il-Kummissjoni Ewropea talbet lill-Kumitat Xjentifiku tagħha dwar ir-Riskji Emerġenti għas-Saħħa u dawk Identifikati Reċentement sabiex iħejji rapport dwar is-sikurezza tal-impjanti tal-PIP, li b'mod partikolari jiffoka fuq jekk il-Kummissjoni għandhiex tirrakkomanda t-tneħħija kirurġika preventiva tal-impjanti tal-PIP.

L-ilmentatur, NGO li tirrappreżenta lill-vittmi tal-iskandlu tal-PIP, ma kinitx kuntenta b’diversi konklużjonijiet stabbiliti fir-rapport tal-2014 tal-Kumitat Xjentifiku. Hi allegat li wieħed mill-membri ta’ grupp ta’ ħidma li kien qed jgħin lill-Kumitat Xjentifiku tal-Kummissjoni kellu kunflitt ta’ interess u ma kellux jipparteċipa fit-tfassil tar-rapport. Għalhekk talbet li r-rapport jiġi rtirat. L-inkjesta attwali tittratta l-kwistjoni tal-allegat kunflitt ta’ interessi biss. Ma tittrattax il-konklużjonijiet xjentifiċi tar-rapport.

L-Ombudsman indagat dwar il-kwistjoni tal-allegat kunflitt ta’ interess u sabet li inizjalment l-espert ikkonċernat ma kienx iddikjara l-interessi kollha tiegħu. Madankollu, meta l-Kummissjoni talbitu jipproduċi l-informazzjoni rilevanti li turi li ma kellux kunflitt ta’ interess, huwa għamel dan. L-Ombudsman ikkonkludiet li l-Kummissjoni, wara li eżaminat din l-informazzjoni li kienet għadha kif ġiet ippreżentata, ġustament sabet li l-espert ma kellux kunflitt ta’ interess.

Madankollu, l-Ombudsman sabet li l-ilmentatur kellha raġun tesprimi tħassib meta skopriet li, inizjalment, il-Kummissjoni ma kellhiex l-informazzjoni meħtieġa biex tiddeċiedi dwar l-indipendenza tal-espert. Għalhekk l-Ombudsman għamlet suġġerimenti għal titjib fil-mod kif il-Kummissjoni tiġbor u tanalizza informazzjoni bħal din.

Decision of the European Ombudsman in case 894/2015/PMC concerning the European Medicines Agency's (EMA) handling of a request for public access to certain clinical study reports

Il-Ġimgħa | 09 Ottubru 2015

The case concerned a request for public access to a number of clinical study reports held by the EMA concerning a vaccine against hepatitis-A and hepatitis-B. The EMA gave access to the documents, but blanked out certain information in order to protect personal data and commercial interests. While agreeing in general with the EMA that personal data needed to be protected, the complainant argued that the EMA appeared, for reasons of practical ease, to have blanked out entire pages. The Ombudsman found that the EMA had diligently dealt with the complainant's access request. In particular, she made a finding of no maladministration as regards the EMA's decision to blank out personal data, such as the names of authors and co-authors of the reports. Moreover, the Ombudsman considered that there were insufficient grounds for conducting further inquiries into the EMA's decision not to grant access to medical articles and studies which have been published in various scientific and academic journals, given that these publications are easily accessible online.

Decision in case 1506/2014/JAS on the European Commission's handling of a request for public access to a document concerning infringement proceedings against the UK in relation to the treatment of waste water

Il-Ħamis | 17 Settembru 2015

The complainant is a citizen of the United Kingdom who is concerned about whether the sewage treatment plant at Whitburn (UK) complies with the Urban Waste Water Treatment Directive. He complained to the Ombudsman about the European Commission's refusal to grant him public access to a document related to infringement proceedings regarding the United Kingdom's application of the Directive, namely a letter sent by the UK authorities to the Commission in the course of infringement proceedings.

The Commission refused to release the document, arguing that documents relating to ongoing infringement proceedings are covered by a general presumption of non-disclosure. Nevertheless, the Commission provided the complainant with a summary of the document in question.

The Ombudsman inquired into the issue and found that the Commission was justified in refusing to release the document. Therefore, the Ombudsman concluded that there was no maladministration by the Commission.

Decision in case 1606/2013/AN on how the European Chemicals Agency applies rules concerning animal testing

Il-Ġimgħa | 11 Settembru 2015

The complaint, made by a group of NGOs, concerns the position of the European Chemicals Agency (ECHA) regarding the limiting of animal testing. The complainant disagreed with ECHA's position that it could not reject testing proposals involving animals on the grounds that the data could be generated by an alternative method not involving animal tests. These proposals are submitted to ECHA in the context of the procedure leading to the authorisation of chemical substances to be marketed in the EU in accordance with the REACH Regulation.

The Ombudsman's inquiry concluded that ECHA's interpretation of its role was too strict and did not take into account the fact that the avoidance of animal testing was, together with the protection of human health and the environment, one of the guiding principles of the Regulation. The Ombudsman thus proposed to ECHA (i) that it require all registrants to show that they have tried to avoid animal testing and (ii) that it provide registrants with all the information at its disposal which could allow them to avoid animal testing.

ECHA accepted both proposals. It also stated, however, that it needed to hold further discussions with the European Commission and the competent authorities of the Member States as regards the practical consequences of its acceptance of the first proposal. The complainant expressed doubts in this context. The Ombudsman considered that ECHA had settled the matter but asked it to report on how it had implemented her proposals within six months of the date of this decision. The Ombudsman also invited the complainant to monitor the outcome of this case.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 995/2011/KM against the European Commission

It-Tlieta | 30 Ġunju 2015

The case concerned an infringement complaint submitted to the European Commission in relation to the alleged failure of Germany to implement properly certain provisions of the ePrivacy directive. The complainant turned to the European Ombudsman alleging that the Commission had failed to explain properly the reasons for not commencing an investigation. The Ombudsman inquired into the matter and found that the Commission subsequently provided an adequate explanation in relation to some of the issues raised by the complainant. As regards the issues in relation to which the Commission did not provide an adequate explanation, the Ombudsman closed the case with a critical remark.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 2186/2012/FOR against the European Chemicals Agency

It-Tlieta | 16 Ġunju 2015

EU law requires companies that produce or import chemicals to collect information on the properties and the uses of these chemicals, and to assess if they constitute a risk to humans or the environment. The companies must submit this information to the European Chemicals Agency (ECHA), which evaluates it. ECHA may require further information from such companies, which may involve further tests being carried out, including tests using animals.

The complainant is an animal welfare campaigner. In 2012, it asked ECHA to give it public access to certain documents relating to the decision-making, within ECHA, on whether certain tests using animals were in fact necessary. ECHA refused. It based its refusal to give access to the documents on the fact that publication of the documents would hinder scientific debate within ECHA.

The Ombudsman inquired into the issue and found that the decision-making process in question had already been concluded. The argument that the process could be hindered by publication of the documents therefore appeared unreasonable. She therefore made a draft recommendation that the documents be released. When ECHA agreed to disclose the requested documents, the Ombudsman closed her inquiry.