Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Tiftix ta’ inkjesti

Każ
Firxa tad-data
Keywords
Jew ipprova keywords antiki (Qabel l-2016)

Qed juri 1 - 20 minn 61 riżultati

Transparency of the Eurogroup

Il-Ħamis | 01 Diċembru 2016

Decision in case 18/2016/ZA on the European Central Bank’s failure to reply adequately to request for information

It-Tlieta | 27 Settembru 2016

The case concerned the European Central Bank’s (ECB) failure to reply adequately to the complainant's request for information concerning the ECB's competence to ensure the enforcement of financial regulation and consumer protection legislation in Member-States. The Ombudsman asked the ECB to provide the complainant with a detailed answer concerning its supervisory role vis a vis the national central banks, but also the role of the Single Supervisory Mechanism in supervising private entities. The ECB replied in a clear and comprehensive manner. The Ombudsman therefore decided to close the case.

Transparency of the European Fiscal Board

Il-Ħamis | 22 Settembru 2016

Deċiżjoni fil-każ 2049/2014/NF - Deċiżjoni fil-każ 2049/2014/NF dwar ir-rifjut tal-Kunsill Ewropew li jagħti aċċess għal dokumenti li jikkonċernaw it-Task Force Ekonomika 2010.

It-Tlieta | 15 Marzu 2016

Il-każ ikkonċerna r-rifjut tal-Kunsill Ewropew li jagħti lill-ilmentatur aċċess pubbliku għal żewġ dokumenti fir-rigward tat-Task Force 2010 biex tissaħħaħ il-governanza ekonomika fl-UE kollha. Fil-bidu, il-Kunsill Ewropew argumenta li l-pubblikazzjoni tad-dokumenti tista' tnaqqas il-protezzjoni tal-politika finanzjarja, monetarja jew ekonomika tal-Unjoni jew Stat Membru u tal-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-istituzzjoni.

Wara li spezzjonat id-dokumenti rilevanti, l-Ombudsman kienet tal-fehma preliminari li l-kontenut tagħhom ma deherx bħala sensittiv kif ġie ddikjarat mill-Kunsill Ewropew, b'mod partikolari d-dokumenti ddatati mill-2010. Imbagħad, il-Kunsill Ewropew ikkunsidra mill-ġdid il-valutazzjoni tiegħu u rrilaxxa ż-żewġ dokumenti lill-ilmentatur. Għalhekk, l-Ombudsman sabet li l-Kunsill Ewropew kien b'hekk solva l-kwistjoni li dwarha kien sar l-ilment.

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 356/2014/KM against the European Central Bank (ECB)

It-Tlieta | 09 Frar 2016

The case concerned a complaint that the European Central Bank did not, as some central banks had done in the past, publish a scoreboard on compliance by Eurozone Member States with the so-called "convergence criteria". The Ombudsman inquired into the issue and found that the ECB is not obliged to publish such an overview, given, in particular, that Member States are now called upon to comply with different criteria. She also found that the ECB and the European Commission publish relevant and accessible statistical information on market surveillance. There was therefore no maladministration.

Deċiżjoni fil-każ 1561/2014/MHZ - Dewmien fl-indirizzar tat-talba tar-rikorrent biex issir investigazzjoni dwar allegat ksur tad-dritt tal-UE

It-Tnejn | 06 Lulju 2015

Il-każ ikkonċerna dewmien mill-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) fl-indirizzar tat-talba tar-rikorrent biex l-EBA tinvestiga allegat ksur tad-dritt tal-UE mill-Awtorità Superviżorja Finanzjarja tal-Estonja. L-Ombudsman investigat il-kwistjoni u sabet li fil-parti l-kbira l-EBA kienet f'pożizzjoni li tiġġustifika d-dewmien tagħha. Għal din ir-raġuni, u anki minħabba li l-EBA skużat ruħha għad-dewmien u impenjat ruħha li ttejjeb il-proċedura tagħha, l-Ombudsman ma sabitx każ ta' amministrazzjoni ħażina. Minħabba, li matul l-investigazzjoni, l-EBA stabbilixxiet skadenzi interni għall-indirizzar ta' talbiet simili, l-Ombudsman ħeġġitha tifformalizza dawn l-iskadenzi billi temenda r-Regoli ta' Proċedura tagħha. Għaldaqstant hija għalqet il-każ b’rimarka ulterjuri.

Failure to reply

Il-Ġimgħa | 19 Ġunju 2015

Failure to reply

Il-Ħamis | 18 Ġunju 2015

Decision of the European Ombudsman closing the inquiry into complaint 2302/2013/DK against the European Commission

Il-Ġimgħa | 17 April 2015

The case concerned the allegedly insufficient explanation given by the European Commission concerning its decision not to initiate an infringement proceeding against Austria.

The Ombudsman inquired into the issue by asking the Commission to provide further information about its decision. In reply, the Commission clarified its position. The Ombudsman found that the information thus provided was coherent, sufficient and reasonable. She therefore closed the case with a finding of no maladministration.