• Ressaq ilment
  • Talba għall-informazzjoni
60th Rome Treaty anniversaryL-Ewropa tiegħek - Il-portal għas-servizzi pubbliċi online Ewropej u nazzjonali

Elezzjonijiet

Il-Parlament Ewropew huwa responsabbli biex jeleġġi lill-Ombudsman Ewropew. Ir-Regoli tal-Proċedura tal-Parlament Ewropew jispeċifikaw id-dettalji tal-proċedura ta' elezzjoni.

Informazzjoni dettaljata dwar l-elezzjoni ta' l-Ombudsman Ewropew tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Parlament fuq: