• Ressaq ilment
  • Talba għall-informazzjoni
60th Rome Treaty anniversaryL-Ewropa tiegħek - Il-portal għas-servizzi pubbliċi online Ewropej u nazzjonali

Lingwi disponibbli : 

L-Ombudsman Ewropew jinvestiga lmenti dwar amministrazzjoni ħażina fl-istituzzjonijiet, fil‑korpi u fl-organi tal-UE. Kull ċittadin, resident jew intrapriża jew assoċjazzjoni tal-UE f’xi Stat Membru jistgħu jressqu lment quddiem l-Ombudsman. L-Ombudsman joffri mezz flessibbli u bla ħlas kif jiġu solvuti malajr il-problemi mal-amministrazzjoni tal-UE. Għal aktar informazzjoni, ara: www.ombudsman.europa.eu

Għal domandi mill-istampa: is-Sinjura Gundi Gadesmann, Kap tal-Unità tal-Midja u Relazzjonijiet Esterni, tel.: +32 2 284 26 09,Twitter: @EUombudsman