• Ressaq ilment
  • Talba għall-informazzjoni
60th Rome Treaty anniversaryL-Ewropa tiegħek - Il-portal għas-servizzi pubbliċi online Ewropej u nazzjonali

Ritratti u stampi

Ir-ritratti u l-istampi f'din it-taqsima jistgħu jintużaw f'pubblikazzjonijiet stampati jew elettroniċi, kemm-il darba ssir referenza għas-sors (© Komunitajiet Ewropej). Dawn huma disponibbli f'riżoluzzjoni baxxa (web) u għolja (stampar).


Għal aktar tagħrif dwar l-avvenimenti għall-midja tal-Ombudsman, jekk jogħġbok ikkuntattja lis-Sinjura Gundi Gadesmann, Kap tal-Unità tal-Midja u Relazzjonijiet Esterni, Tel. +32 2 284 26 09.