• Ressaq ilment
  • Talba għall-informazzjoni
60th Rome Treaty anniversaryL-Ewropa tiegħek - Il-portal għas-servizzi pubbliċi online Ewropej u nazzjonali

Infografiċi minn 2017

Konformità mal-proposti tal-Ombudsman Ewropew fl-2015
Tul tal-investigazzjoni taʼ każijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2016
Riżultati taʼ investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew 2016
Evoluzzjoni fin-numru taʼ investigazzjonijiet mill-Ombudsman Ewropew
Investigazzjonijiet fejn instabet amministrazzjoni ħażina mill-Ombudsman Ewropew fl-2016
Azzjoni meħuda mill-Ombudsman Ewropew dwar l-ilmenti riċevuti fl-2016
Suġġetti tal-investigazzjonijiet magħluqa mill-Ombudsman Ewropew fl-2016
L-investigazzjonijiet li saru mill-Ombudsman Ewropew fl-2016 ikkonċernaw l-istituzzjonijiet li ġejjin
Numru ta’ lmenti 2003–2016
L-oriġini nazzjonali ta’ lmenti reġistrati u investigazzjonijiet miftuħa mill-Ombudsman Ewropew fl-2016
Xogħol strateġiku fl-2016
Pariri, ilmenti u investigazzjonijiet fl-2016
Ilmenti trasferiti lejn istituzzjonjiet u korpi oħrajn; ilmentaturi avżati sabiex jikkuntattjaw istituzzjonijiet u korpi oħrajn mill-Ombudsman Ewropew fl-2016.
Numru ta' referenzi mill-midja
The European Ombudsman and you - How it works