Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Ir-rwol tal-Ombudsman Ewropew

L-Ombudsman Ewropew huwa korp indipendenti u imparzjali li jżomm responsabbli lill-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE, u jippromwovi amministrazzjoni tajba. L-Ombudsman jgħin lin-nies, lin-negozji u lill-organizzazzjonijiet li qed jiffaċċjaw problemi bl-amministrazzjoni tal-UE billi jinvestiga ilmenti dwar amministrazzjoni ħażina mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-UE, iżda wkoll billi jħares b'mod proattiv lejn kwistjonijiet sistemiċi usa'.

L-Istrateġija Tagħna

L-Ombudsman Ewropew, Emily O’Reilly, adottat strateġija għall-mandat tagħha sal-2019, li għandha l-għan li żżid l-impatt, ir-rilevanza u l-viżibbiltà tal-istituzzjoni. L-istrateġija għandha l-għan li tuża r-riżorsi tal-Ombudsman b’mod strateġiku billi tidentifika dawk l-oqsma tal-amministrazzjoni pubblika tal-UE fejn nistgħu nkunu l-aktar effettivi. Aħna nimmonitorjaw kif l-uffiċċju ħadem sabiex jimplimenta l-istrateġija fuq bażi annwali.

Aqra aktar dwar l-istrateġija tagħna