Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Europeiska kommissionens underlåtenhet att svara på ett e-postmeddelande som tar upp farhågor om Greklands socialpolitik när det gäller cancerpatienter