Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Hur Europeiska kommissionen hanterade en begäran om allmänhetens tillgång till handlingar rörande ett EU-finansierat projekt om en studie av risken för hjärncancer till följd av exponering för radiofrekvensfält under barndomen och ungdomen (projektet ”Mobi-Kids”)