Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Farhågor om att Europeiska investeringsbanken innehar känsliga personuppgifter om arbetssökande innan anställningsintervjuerna genomförts