Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Evropska komisija ni odgovorila na elektronsko sporočilo, v katerem so bili izraženi pomisleki glede grške socialne politike v zvezi z rakavimi bolniki