Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Kako je Evropska komisija obravnavala zahtevo za dostop javnosti do dokumentov o projektu, ki ga financira EU, v zvezi s študijo o tveganju za nastanek možganskega tumorja zaradi izpostavljenosti radiofrekvenčnim poljem v otroštvu in najstniških letih (projekt Mobi-Kids)