Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Neposkytnutie odpovede Európskou komisiou na e-mail, v ktorom sú vyjadrené obavy v súvislosti s gréckou sociálnou politikou týkajúcou sa pacientov s rakovinou