Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Spôsob, akým Európska komisia vybavila žiadosť o prístup verejnosti k informáciám, ktoré si vymenila s írskymi orgánmi v súvislosti s formulárom na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (FVC)