Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Obavy z toho, že Európska investičná banka má k dispozícii citlivé osobné údaje uchádzačov o zamestnanie pred pracovnými pohovormi