Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Preocupări cu privire la deținerea de către Banca Europeană de Investiții a unor date cu caracter personal sensibile despre candidații la locuri de muncă înainte de interviurile de angajare