Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Sposób, w jaki Komisja Europejska rozpatrzyła wniosek o publiczny dostęp do dokumentów związanych z finansowanym przez UE projektu dotyczącego badania ryzyka wystąpienia raka mózgu wynikającego z narażenia w dzieciństwie i okresie dojrzewania na pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (projekt Mobi-Kids)