Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Obawy dotyczące posiadania przez Europejski Bank Inwestycyjny wrażliwych danych osobowych kandydatów na stanowiska przed rozmowami kwalifikacyjnymi