Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Afhandeling door de Europese Commissie van een verzoek om toegang van het publiek tot documenten over een door de EU gefinancierd project betreffende een onderzoek naar het risico op hersenkanker als gevolg van blootstelling aan radiofrequentievelden bij kinderen en adolescenten (“Mobi-Kids”-project)