Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Wijze waarop het Europees Parlement heeft gecommuniceerd met een kandidaat voor een stage