Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Il-mod li bih l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) indirizzat talba għal aċċess pubbliku għal dokumenti li jikkonċernaw il-kompożizzjoni ta’ mediċini awtorizzati fiż-Żona Ekonomika Ewropea