Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Ir-rwol tal-Kummissjoni Ewropea fil-valutazzjoni tas-sostenibbiltà tal-proġetti tal-gass fil-lista ta’ “proġetti ta’ sinifikat reġjonali” tal-“Komunità tal-Enerġija”