Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Il-Kummissjoni u l-allegati miżuri insuffiċjenti meħuda biex itaffu s-sitwazzjoni ta’ fellowships ta’ riċerka fl-azzjonijiet ta’ Marie Sklodowska-Curie matul il-kriżi ta’ COVID-19