Int għandek ilment kontra istituzzjoni jew korp tal-UE?

Bažas par to, ka Eiropas Investīciju bankai pirms darba intervijām ir sensitīvi darba meklētāju personas dati